پویاژن آزما

نکات و وسایل عمومی آزمایشگاه میکروبیولوژی

برای کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی نیاز دارید تا ابتدا با نکاتی آشنا شده و برخی از وسایلی که در آزمایشگاه میکروبیولوژی با آنها کار میکنید را بشناسید. در این مقاله آزمایشگاه همکار پویاژن آزما تلاش کرده تا تمامی نکات و وسیله ها را به شما آموزش دهد. برای آموزش های حضوری و کارآموزی یعنی انجام دادن تمام تکنیک ها توسط خودتان میتوانید با ما تماس بگیرید.

09101438051
021404436-7

نكات ضروري كاردرآزمايشگاه

1ـ هميشه روپوش خود را به همراه بياوريد. استفاده ازآن باعث كاهش احتمال آلودگي لباسهاي شماتوسط ميكروبهاي پاتوژن موجود در محيط آزمايشگاه ميشود،بنابراين بااين كار خود احتمال آلوده شدن خود وخانواده خودراپايين مي آوريد.
2- آزمايشگاه ميكروبيولوژي يك آزمايشگاه جدي وتاحدودي خطر آفرين است . ليكن از بي احتياطي وبازيگوشي در آزمايشگاه بپرهيزيد.
3- هيچ وقت به ذهن خود اطمينان نكنيد، بنابراين تمام مشاهدات خودرابه قلم بياوريد.
4- حصول جواب مناسب مديون دقت دركاراست .
آشنايي باوسايل ساده مورد استفاده در آزمايشگاه ميكروبيولوژي

برای خرید کیت استخراج DNA از انواع نمونه ها و محصولات مولکولی کلیک کنید

انواع لوله های آزمایش در آزمایشگاه میکروبیولوژی

الف . لوله آزمايش ته گرد : يكي ازمتداولترين لوله هاي مورد استفاده درآزمايشگاه ميكروبيولوژي ميباشد . قسمت پايين اين لوله مدور وسرآن صاف است وجنس آن معمولاپيركس بوده ودرجه حرارت زياد به هنگام سترون كردن را بخوبي تحمل ميكند . ازاين لوله ها معمولاً براي تهيه محيط كشت ميكروبي و بررسي پديده هاي شيميايي استفاده ميشود.

لوله آزمایش

لوله آزمایش ته گرد

 

ب . لوله آزمايش ته صاف : بخاطر صاف بودن ته آن براحتي ميتوان آنراروي ميزكارقرارداد.

لوله آزمایش

لوله آزمایش ته صاف

 

پ . لوله دورهام : لوله اي كوچك قطرداخلي 0/7 cm  درطول cm 2/5 است سر اين لوله براي بررسي توليد گازتوسط ميكروارگانيزمها استفاده ميشود.

لوله درهام

لوله درهام که برای تشخیص تولید گاز استفاده میشود.

 

ث . لوله كاريجي : لوله اي به قطر cm 0/7 وطول cm 5 با دوسر باز است وبراي مشاهده حركت باكتريها در آزمایشگاه از آن استفاده ميشود.

ظروف پتري (پيلت)

ظروف بشقابي شكل و مدوري هستند كه واجد سرپوش مخصوص بوده وجهت تهيه محيط كشت جامد ميكروبي در آزمایشگاه به كار مي روند قطرآن معمولا cm 15-10 وارتفاع آن cm 1/5 است.قطر سرپوش آن بزرگتربوده وروي قسمت بشقابي را مي گيرد. فضاي بين اين دو قسمت به گونه اي است كه ورود وخروج گازها انجام گرفته ولي آلوده گي اماكن پذيرنيست. جنس آن معمولا ًشيشه يا پلاستيك يكبارمصرف است.

پتری دیش

پتری دیش یا پلیت

برای خرید کیت استخراج DNA از انواع نمونه ها و محصولات مولکولی کلیک کنید

انواع درپوش

به منظور سترون نگه داشتن محيط كشت از انواع درپوشها در آزمایشگاه میکروبیولوژی استفاده مي شود. انواع اوليه آنها پنبه اي بودند وامروزه ازنوع استيل مقاوم درمقابل زنگ زدن ياپلاستيك مقاوم در مقابل حرارت استفاده مي شود كه مزيت اين نوع درپوشها عمر طولاني وكاربرد آسان آنها است.

فيلدوپلاتين

فيلدوپلاتين كه به لوپ يا آنس نيز معروف است داراي دوقسمت است .دستگيره از جنس شيشه يافلزوسيم ازجنس نيكل ياپلاتين .
سيم پلاتين بصورت حلقه (loop ) ويا بصورت سرصاف (نيدل needle) است .طول كل فيلدوپلاتين (دستگيره + سيم) معمولا cm 25 وطول سيم حدود cm 8 است . ازاين وسيله جهت انتقال نمونه ميكروبي ازيك محيط به محيط ديگر در آزمایشگاه میکروبیولوژی استفاده مي شود.

فيلدوپلاتين

فيلدوپلاتين یا لوپ نيدل

 

پخش كننده هاي شيشه اي (پارو) در آزمایشگاه میکروبیولوژی

ميله شيشه اي به قطر mm8 است كه يك سرآن مطابق شكل زيرخميده مي باشد . طول ميله حدودcm 18 است وبه كمك آن ميتوان نمونه ميكروب را روي سطح آگارپخش كرد، اين شيشه را ميتوان از پيپت پاستورنيز تهيه كرد.

پیپت پاستور

پیپت پاستور خم شده که برای پخش باکتری روی آگار استفاده میشود

 

پيپت

وسيله اي است كه بكمك آن ميتوان مقادير بيشتري (درمقايسه باميله شيشه اي وسيم پلاتين ) ازكشت مايع را به محيط كشت ديگرانتقال دادوشامل انواع زير است:

الف . پيپت پاستور

لوله شيشه اي باريكي است با قطر داخلي حدود mm 6 و طول متفاوت حدود 25 سانتی متر . از اين وسيله ميتوان جهت انتقال حجم نا مشخصي ازيك كشت به محيط ديگر در آزمایشگاه میکروبیولوژی استفاده كرد. معمولاً پيپت پاستوررا بعد از استفاده در محلول ضد ميكروبي قرارداده وسپس دور مي اندازند.

پیپت پاستور

پیپت پاستور

برای خرید کیت استخراج DNA از انواع نمونه ها و محصولات مولکولی کلیک کنید

ب . پيپت معمولي

لوله مدرج شده اي است كه بكمك آن ميتوان مقدار مشخصي ازكشت رابه محيط تازه انتقال داد. توصيه مي شود براي انتقال محيط كشتها ي ميكروبي در آزمایشگاه میکروبیولوژی، از طريق پيپت، از دهان استفاده نشود بلكه بهتر است اين عمل توسط پمپ پلاستيكي يا حباب پلاستيكي صورت گيرد.

پیپت معمولی

سمپلر

به دو صورت ثابت و متغير وجود دارند و با استفاده از آنها و نوك سمپلرهاي يكبار مصرف مي توان مقادير از 0/5 ميكروليتر تا 1000 ميكروليتر را انتقال داد. در آزمایشگاه میکروبیولوژی و بسیاری از آزمایشگاه های دیگر کاربرد دارد.

سمپلر

سمپلر یا میکروپیپت

 

لام يا اسلايد

قطعه اي شيشه اي است كه معمولاجهت مشاهده ميكروبها به حالت زنده ويا رنگ آميزي شده از آنها استفاده مي شود وشامل انواع زير است.

لام ساده:

قطعه اي است كه براي مشاهده ميكروبها بحالت زنده ويا رنگ آميزي شده مورد استفاده قرار مي گيرد.

لام

لام معمولی

لام تو گود:

وسط اين لام فرورفته است وبراي مشاهده ميكروبها بحالت زنده استفاده مي شود و در آزمایشگاه میکروبیولوژی کاربرد دارد.

لام تو گود سرولوژی پلاستیکی 12 خانه

لام تو گود سرولوژی پلاستیکی 12 خانه

 

لام شمارش یا نئوبار یا هموسیتومتر

در قسمت وسط آن يك مربع با تقسيمات 16 تايي به عمق 1 ميلي متر و طول وعرض 1 ميليمتر قرار دارد وبراي شمارش تعداد ميكروبها ، WBC و RBC استفاده مي شود .نام ديگرآن لام توما ، نئوبار و بوركر است .در روي اين قسمت مربعي كه داراي تقسيمات است بعد از ريختن محلول مورد آزمايش يك لامل قرار داده مي شود تا مايع به بيرون تراوش نكند. در بخش آموزش شمارش سلولها نحوه کار با این نوع لام را توضیح دادیم.

لام نئوبار

لام نئوبار یا هموسیتومتر

 

لامل:

قطعه اي نازك از شيشه وبا اندازه هاي متفاوت است .اين وسيله به هنگام مشاهده ميكروبهاي زنده برروي نمونه ميكروبي موجود در روي لام قرارداده مي شود.

لامل

لامل

برای خرید کیت استخراج DNA از انواع نمونه ها و محصولات مولکولی کلیک کنید

سعی کردیم بطور کامل وسایل مورد استفاده در آزمایشگاه میکروبیولوژی را در این مقاله برایتان توضیح دهیم در مقاله بعد درباره دستگاه های مورد استفاده برایتان نوشته ایم، حتما مطالعه کنید.

جداسازی میکروارگانیسم ها از محیط های مختلف

بررسی اثر فاکتورهای فیزیکی بر رشد باکتری ها

اگر علاقه دارید میتوانید در این مقاله روش تهیه محیط کشت جامد را مطالعه کنید.

برای آموزش های حضوری و کارآموزی یعنی انجام دادن تمام تکنیک ها توسط خودتان میتوانید با ما تماس بگیرید.

09101438051
021404436-7

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

منوی دسته بندی های خود را در تنظیمات قالب -> هدر -> منو -> منو موبایل (دسته ها) تنظیم کنید
اولین منوی خود را اینجا ایجاد کنید
سبد خرید
فروشگاه
لیست علاقه مندی ها
0 مورد سبد خرید
حساب من