restriction enzyme

آموزش مهندسی ژنتیک – دایجستشتن با آنزیم های محدودکننده

یکی از مراحل مهم در مهندسی ژنتیک دایجسشن یا هضم آنزیمی، با استفاده از آنزیم های محدودکننده است. در ادامه میتوانید روش انتخاب آنزیم و ان...

أكمل القراءة