اثر آنتی بیوتیک

بررسی مقاومت باکتری ها نسبت به آنتی بوتیک ها (آنتی بیوگرام)

آنتي بيوتيك ها مواد شيميايي هستند كه بوسيله باكتري ها ، آكتينوميست ها و قارچ هاي خاص توليد مي شوند و ميكروارگانيزم هاي ديگر را با مكاني...

أكمل القراءة