شناسایی مولکلولی باکتری ها

شناسایی مولکولی باکتری ها – بخش اول

در این مقاله از پویاژن آزما میخواهیم به شناسایی مولکولی باکتری ها بپردازیم .   در ابتدا ، مطالعات بر روی نمونه های محیطی برای شنا...

أكمل القراءة

آموزش مهندسی ژنتیک

آموزش مهندسی ژنتیک – انتخاب کلونی حامل پلاسمید نوترکیب

.   اهداف و مراحل مهندسی ژنتیک ( قبل تر بصورت کلی توضیح داده شد. در این مقاله قصد داریم آخرین مرحله از کلونینگ ژن را بطور دقیق ب...

أكمل القراءة

restriction enzyme

آموزش مهندسی ژنتیک – هضم ژن با آنزیم های محدودکننده

یکی از مراحل مهم در مهندسی ژنتیک دایجسشن یا هضم آنزیمی، با استفاده از آنزیم های محدودکننده است. در ادامه میتوانید روش انتخاب آنزیم و ان...

أكمل القراءة

آموزش مهندسی ژنتیک – اهداف و روش کلونینگ ژن

در این مقاله از پویاژن آزما میخواهیم به تعریف کلی و ساده از کلونینگ ژن و مراحل انجام آن بپردازیم    برای تولید پروتئین نوترکیب...

أكمل القراءة