آموزش مهندسی ژنتیک

آموزش مهندسی ژنتیک – انتخاب کلونی حامل پلاسمید نوترکیب

.   اهداف و مراحل مهندسی ژنتیک ( قبل تر بصورت کلی توضیح داده شد. در این مقاله قصد داریم آخرین مرحله از کلونینگ ژن را بطور دقیق ب...

أكمل القراءة

restriction enzyme

آموزش مهندسی ژنتیک – هضم ژن با آنزیم های محدودکننده

یکی از مراحل مهم در مهندسی ژنتیک دایجسشن یا هضم آنزیمی، با استفاده از آنزیم های محدودکننده است. در ادامه میتوانید روش انتخاب آنزیم و ان...

أكمل القراءة