شناسایی مولکلولی باکتری ها

شناسایی مولکولی باکتری ها – بخش اول

در این مقاله از پویاژن آزما میخواهیم به شناسایی مولکولی باکتری ها بپردازیم .   در ابتدا ، مطالعات بر روی نمونه های محیطی برای شنا...

أكمل القراءة