Home » باکتری

نمایش دادن همه 2 نتیجه

کیت استخراج DNA از باکتری گرم مثبت و گرم منفی / DNA extraction kit from bacteria

675,000 تومان

کیت  استخراج DNA از باکتری پویاژن آزما

از موادی تشکیل داده شده اشت، که ژنوم تمامی باکتری ها اعم از گرم مثبت و گرم منفی را به راحتی و در مدت زمان کم بتوانید استخراج کنید. کیفیت DNA استخراج شده به گونه ای می‌باشد که میتوانید از آن برای تست های مولکولی از قبیل PCR، کلونینگ، توالی یابی و... استفاده کنید. برای انجام این تست شما به ۷۰ دقیقه زمان نیاز دارید و به لیزوزیم، لیزوز استافین یا فنول نیازی نمی‌باشد. برای بدست آوردن بهترین نتیجه تمامی نکات ذکر شده در بروشور را به دقت انجام دهید. میتوانید برای سهولت در انجام کار کلیپ آموزشی تهیه شده را نیز مشاهده کنید. همچنین برای دانلود بروشور این کیت کلیک کنید.

قابل استفاده برای :

  • باکتری های گرم منفی
  • باکتری های گرم مثبت
  • سایر نمونه های پر چالش

کیت استخراج DNA از خون / DNA extraction kit from blood

675,000 تومان

کیت استخراج DNA از خون پویاژن آزما را موادی تشکیل داده است که ژنوم خون را به راحتی و در مدت زمان کم بتوانید استخراج کنید. کیفیت DNA استخراج شده به گونه ای می‌باشد که میتوانید از آن برای تست های مولکولی از قبیل PCR، کلونینگ، توالی یابی و... استفاده کنید. استفاده از این کیت برای شما این مزیت را دارد که راحت است، میزان و کیفیت بالایی از ژنوم را استخراج میکند و میزان زیادی از زمان شما را ذخیره میکند. همچنین برای دانلود بروشور این کیت کلیک کنید.