Home » پویا ژن آزما

نمایش دادن همه 5 نتیجه

کیت استخراج DNA از بافت و کشت سلول / DNA extraction kit from tissue and cell culture

700,000 تومان

کیت استخراج DNA از بافت و کشت سلول پویاژن آزما را موادی تشکیل داده است که ژنوم اصلی، ژنوم میتوکندری یا ژنوم ویروسی را به راحتی و در مدت زمان کم بتوانید از نمونه های بافت جانوری یا انسانی و تمامی سلول‌های کشت داده شده استخراج کنید. کیفیت DNA استخراج شده به گونه ای می‌باشد که میتوانید از آن برای تست های مولکولی از قبیل PCR، کلونینگ، توالی یابی و... استفاده کنید. این کیت امن است و از فنول و کلروفرم در آن استفاده نشده‌است. برای بدست آوردن بهترین نتیجه تمامی نکات ذکر شده در بروشور را به دقت انجام دهید. برای دانلود بروشور این کیت کلیک کنید.

کیت استخراج DNA از باکتری گرم مثبت و گرم منفی / DNA extraction kit from bacteria

675,000 تومان
شما برای استخراج DNA از باکتری ها با استفاده از این کیت به 70 دقیقه زمان نیاز دارید. همچنین توجه داشته باشید که از هیچگونه ماده سمی، لیزوزیم، لیزوزتافین و فنول استفاده نشده. DNA که با استفاده از این کیت استخراج میکنید میتواند برای تمامی تکنیک های مولکولی مانند PCR، کلونینگ ژن، تعیین توالی و… استفاده شود.

موارد استفاده

• باکتری های گرم منفی • باکتری های گرم مثبت • سایر نمونه های پر چالش • آلودگی باکتری های درون خون، مواد پودری، روغنی، مایع و... برای سفارش این کیت میتوانید فرم آخر صفحه را پر بفرمایید و یا با ما تماس بگیرید.

بافرهای موجود برای استخراج DNA از باکتری

Buffer I 5 ml Buffer II 10 ml Buffer III 8 ml Buffer X 10 ml Solvent Buffer 5 ml RNase A

برای دانلود بروشور این کیت کلیک کنید.

کیت استخراج DNA از خون / DNA extraction kit from blood

675,000 تومان
موارد استفاده:
 • استخراج ژنوم از خون کامل انسانی و جانوری
 • استخراج ژنوم از بافی کوت
 • استخراج ژنوم از خون پرنده (حتی درحد 5 میکرولیتر)
مواد موجود درون کیت
 • بافر MR
 • بافر MI
 • بافر MII
 • بافر MIII
 • Solvent
 • RNase A
برای سفارش این کیت میتوانید فرم آخر صفحه را پر بفرمایید و یا با ما تماس بگیرید.

کیت استخراج DNA از خون پویاژن آزما را موادی تشکیل داده است که ژنوم خون را به راحتی و در مدت زمان کم بتوانید استخراج کنید. کیفیت DNA استخراج شده به گونه ای می‌باشد که میتوانید از آن برای تست های مولکولی از قبیل PCR، کلونینگ، توالی یابی و... استفاده کنید. استفاده از این کیت برای شما این مزیت را دارد که راحت است، میزان و کیفیت بالایی از ژنوم را استخراج میکند و میزان زیادی از زمان شما را ذخیره میکند. همچنین برای دانلود بروشور این کیت کلیک کنید.

کیت استخراج پلاسمید / Plasmid extraction kit

725,000 تومان

کیت تخلیص پلاسمید پویاژن آزما برای هر نوع پلاسمید باکتریایی مناسب بوده و خلوصی بالا و با کیفیت ارائه میدهد. برای شما یک پروسه اپتیمایز شده تا بتوانید در مدت زمان کوتاه یک باند مناسب پلاسمید را روی ژل مشاهده کنید.

این محصول در دو نوع 50 واکنش و 25 واکنش به فروش میرسد. قیمت 25 واکنش 725,000 تومان و قیمت 50 واکنش 1,270,000 تومان میباشد. برای سفارش این کیت میتوانید فرم آخر صفحه را پر بفرمایید و یا با ما تماس بگیرید.

کاربردهای کیت تخلیص پلاسمید

 • مهندسی ژنتیک
 • تولید پروتئین نوترکیب
 • انواع پروژه های تحقیقاتی
این کیت ها در دو نوع 25 و 50 واکنش ارائه میشود.

بافرهای موجود

column 50 Collection tube 50 Buffer R - Cell Resuspension Buffer 12 ml Buffer L - Cell Lysis Buffer 14 ml Buffer N - Neutralization Buffer 20 ml Buffer EW - Column Wash Buffer 26 ml Buffer W - Column Wash Buffer 4 ml Buffer EB - Elution Buffer 6 ml RNase A (10 mg/ml) 50 µl برای دانلود بروشور کلیک کنید.