نمایش یک نتیجه

کیت استخراج پلاسمید / Plasmid extraction kit

725,000 تومان

کیت تخلیص پلاسمید پویاژن آزما برای هر نوع پلاسمید باکتریایی مناسب بوده و خلوصی بالا و با کیفیت ارائه میدهد. برای شما یک پروسه اپتیمایز شده تا بتوانید در مدت زمان کوتاه یک باند مناسب پلاسمید را روی ژل مشاهده کنید.

این محصول در دو نوع 50 واکنش و 25 واکنش به فروش میرسد.قیمت 25 واکنش 725,000 تومان و قیمت 50 واکنش 1,270,000 تومان میباشد.برای سفارش این کیت میتوانید فرم آخر صفحه را پر بفرمایید و یا با ما تماس بگیرید.

کاربردهای کیت تخلیص پلاسمید

  • مهندسی ژنتیک
  • تولید پروتئین نوترکیب
  • انواع پروژه های تحقیقاتی
این کیت ها در دو نوع 25 و 50 واکنش ارائه میشود.

بافرهای موجود

column 50 Collection tube 50 Buffer R - Cell Resuspension Buffer 12 ml Buffer L - Cell Lysis Buffer 14 ml Buffer N - Neutralization Buffer 20 ml Buffer EW - Column Wash Buffer 26 ml Buffer W - Column Wash Buffer 4 ml Buffer EB - Elution Buffer 6 ml RNase A (10 mg/ml) 50 µlبرای دانلود بروشور کلیک کنید.