Home » کیت جداسازی ژنوم قارچ و مخمر

نمایش یک نتیجه

کیت استخراج DNA از قارچ و مخمر / DNA extraction kit from fungus and yeast

550,000 تومان

کیت استخراج DNA از قارچ و مخمر

کیت استخراج DNA از قارچ و مخمر پویاژن آزما را موادی تشکیل داده است که ژنوم قارچ و مخمر را به راحتی و در مدت زمان کم بتوانید استخراج کنید. کیفیت DNA استخراج شده به گونه ای می‌باشد که میتوانید از آن برای تست های مولکولی از قبیل PCR، کلونینگ، توالی یابی و... استفاده کنید. برای انجام این تست شما به ۳۰ دقیقه زمان نیاز دارید و به فنول نیازی نمی‌باشد. استفاده از این کیت برای شما این مزیت را دارد که راحت است، میزان و کیفیت بالایی از ژنوم را استخراج میکند و میزان زیادی از زمان شما را ذخیره میکند. میتوانید ویدئو آموزشی استفاده از این کیت را هم مشاهده کنید. همچنین برای دانلود بروشور این کیت کلیک کنید.