پویاژن آزما

ترنسفورمیشن چیست

انتخاب کلونی حامل پلاسمید نوترکیب

آموزش کامل ترنسفورمیشن

پس از آنکه در مراحل قبل پلاسمید نوترکیب را تهیه کردید حالا نوبت به آن میرسد تا پلازمید نوترکیب را

منوی دسته های خود را در هدرساز -> موبایل -> منوی اصلی موبایل -> نمایش/مخفی -> انتخاب منو، تنظیم کنید.
اولین منوی خود را اینجا ایجاد کنید
سبد خرید
خانه
فروشگاه