نمایش یک نتیجه

کیت استخراج DNA از بافت و کشت سلول

1,386,000 تومان

کیت استخراج DNA از بافت و کشت سلول پویاژن آزما را موادی تشکیل داده است که ژنوم اصلی، ژنوم میتوکندری یا ژنوم ویروسی را به راحتی و در مدت زمان کم بتوانید از نمونه های بافت جانوری یا انسانی و تمامی سلول‌های کشت داده شده استخراج کنید. کیفیت DNA استخراج شده به گونه ای می‌باشد که میتوانید از آن برای تست های مولکولی از قبیل PCR، کلونینگ، توالی یابی و... استفاده کنید. این کیت امن است و از فنول و کلروفرم در آن استفاده نشده‌است. برای بدست آوردن بهترین نتیجه تمامی نکات ذکر شده در بروشور را به دقت انجام دهید. برای دانلود بروشور این کیت کلیک کنید.