پویاژن آزما

روش های رنگ آمیزی باکتری ها

رنگ آمیزی فلاژل باکتری

رنگ آمیزی فلاژل باکتری

در این مقاله آزمایشگاه همکار غذا و دارو، پویاژن آزما تولید کننده انواع کیت استخراج DNA و محصولات بیوتکنولوژی، تلاش

رنگ آمیزی کپسول

رنگ آمیزی کپسول

اهداف مقاله رنگ آمیزی کپسول دانشجو با مطالعه مقاله دو مورد زیر را فرا میگیرد: اساس شیمیایی رنگ آمیزی کپسول.

رنگ آمیزی اسپور

رنگ آمیزی اسپور

برای کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی میکروارگانیسم ها را بصورت زده و مرده (رنگ آمیزی شده) با استفاده از میکروسکوپ مشاهده

رنگ آمیزی گرم و رنگ آمیزی منفی

رنگ آمیزی گرم و رنگ آمیزی منفی

برای کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی میکروارگانیسم ها را به صورت زده و مرده (رنگ آمیزی شده) با استفاده از میکروسکوپ

نمونه زیر میکروسکوپ

رنگ آمیزی باکتری

در این مقاله آزمایشگاه همکار پویاژن آزما تولید کننده انواع کیت استخراج DNA و محصولات بیوتکنولوژی، تلاش کرده تا روش

نمونه زیر میکروسکوپ

مشاهده باکتری زیر میکروسکوپ

برای کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی میکروارگانیسم ها را بصورت زده و مرده (رنگ آمیزی شده) با استفاده از میکروسکوپ مشاهده

منوی دسته های خود را در هدرساز -> موبایل -> منوی اصلی موبایل -> نمایش/مخفی -> انتخاب منو، تنظیم کنید.
اولین منوی خود را اینجا ایجاد کنید
سبد خرید
خانه
فروشگاه