پویاژن آزما

آموزش های عمومی کار در آزمایشگاه

آموزش کالیبراسیون سمپلر

آموزش کالیبراسیون سمپلر

به طور کلی در آزمایشگاه ها بیشتر تست ها با استفاده از سمپلر انجام میشه. پس به دست آوردن مقدار

منوی دسته های خود را در هدرساز -> موبایل -> منوی اصلی موبایل -> نمایش/مخفی -> انتخاب منو، تنظیم کنید.
اولین منوی خود را اینجا ایجاد کنید
سبد خرید
خانه
فروشگاه