پویاژن آزما | شرکت تولیدی دانش بنیان در زمینه بیوتکنولوژی

آزمایشگاه همکار غذا و دارو

آزمایشگاه میکروب­شناسی شرکت پویا ژن آزما به عنوان واحد همکار معاونت غذا و دارو در زمینه آزمایش­های کنترل مواد و فرآورده ­ها با دامنه فعالیت : کنترل میکروبیولوژی تخصصی مواد اولیه و فرآورده ­های غذایی، مکمل ها، مواد اولیه بهداشتی و سلولوزی، مواد اولیه و فرآورده ­های آرایشی بهداشتی فعالیت دارد.

پویاژن آزما اولین آزمایشگاه مرجع میباشد که شناسایی و تشخیص وجود انواع پروبیوتیک ها، استافیلوکوک، اشرشیاکلی، انتروکوک، باسیلوس، سالمونلا، کلستریدیوم، کمپیلوباکتر و هلیکوباکتر، لیستریا، یرسینیا، سودوموناس و همچنین آلودگی های زالو طبی را با روش PCR انجام میدهد.

تمامی سویه های پروبیوتیک بصورت دقیق با روش PCR اختصاصی تایید شده و سویه های پروبیوتیک نامشخص با تعیین توالی جنس و سویه آنها کاملا دقیق مشخص میشود.

کارآموزی مهندسی ژنتیک

برای کارآموزی ژنتیک با هزینه بسیار مناسب با ما تماس بگیرید
  • ایمنی آزمایشگاه و آموزش اصول کار در آزمایشگاه
  • مراحل کلونینگ
  • طراحی پرایمر و PCR
  • آموزش انواع وکتورها و آنزیم های محدود کننده

کارآموزی میکروبیولوژی

برای کارآموزی میکروبیولوژی با هزینه بسیار مناسب با ما تماس بگیرید
  • محیط سازی انواع کشت میکروبی
  • بافرسازی
  • شناسای با مورفولوژی کلونی
  • کشت و شناسایی افتراقی

جدیدترین مقالات آموزش مولکولی

کیت استخراج ژنوم خون
آموزش رایگان

استخراج DNA از خون

شرکت دانش بنیان پویاژن آزما، آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو میباشد. این شرکت همچنین نمونه های خون از پرندگان

ادامه مطلب »
SDS-PAGE
آموزش رایگان

اصول روش SDS-PAGE

تکنیک SDS-PAGE برای بررسی پروتئین ها استفاده میشود که در بسیاری از زمینه های بیولوژی استفاده میشود. در این مقاله

ادامه مطلب »