پویاژن آزما

آموزش Real time PCR

اصول RT-PCR با پروب

برای بررسی حضور یک ژن خاص در نمونه و یا اندازه گیری میزان بیان یک ژن بصورت کمی از ریل

آموزش سنتز cDNA

آموزش سنتز cDNA

برای بررسی بیان ژنهای خاص در یک نمونه و بررسی حضور ژن موردنظر مثلا تشخیص بیماری با بیومارکرهای اختصاصی پس

استخراج RNA با ترایزول

استخراج RNA با ترایزول

در این مقاله از پویاژن می خواهیم به موضوع استخراج RNA با ترایزول بپردازیم . شما برای بررسی بیان یک

منوی دسته های خود را در هدرساز -> موبایل -> منوی اصلی موبایل -> نمایش/مخفی -> انتخاب منو، تنظیم کنید.
اولین منوی خود را اینجا ایجاد کنید
سبد خرید
خانه
فروشگاه