پویاژن آزما

اخبار و رویدادها

پلاسمیدها و انواع آن

پلاسمیدها و انواع آن پلاسمید قطعه ای کوچک و حلقوی از ملکول DNA است که جدا از کرموزوم اصلی باکتری

پلاسمیدها و انواع آن

پروبیوتیک ها و کاهش وزن

شرکت دانش بنیان پویاژن آزما، آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو میباشد که اولین آزمایشگاه دارای دامنه پروبیوتیک میباشد. تمامی

منوی دسته های خود را در هدرساز -> موبایل -> منوی اصلی موبایل -> نمایش/مخفی -> انتخاب منو، تنظیم کنید.
اولین منوی خود را اینجا ایجاد کنید
سبد خرید
خانه
فروشگاه