پویاژن آزما

اخبار و رویدادها

نوبل پزشکی 2023

نوبل پزشکی 2023 جایزه نوبل پزشکی ۲۰۲۳ به دو دانشمند، کاتالین کاریکو و درو وایسمن، به خاطر کشفیات شان در

داروهای پروبیوتیک و تولید آن

داروهای پروبیوتیک و تولید آن پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده ای هستند که وقتی در مقادیر کافی مصرف شوند، منفعت

پلاسمیدها و انواع آن

پلاسمیدها و انواع آن پلاسمید قطعه ای کوچک و حلقوی از ملکول DNA است که جدا از کرموزوم اصلی باکتری

پلاسمیدها و انواع آن

پروبیوتیک ها و کاهش وزن

شرکت دانش بنیان پویاژن آزما، آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو میباشد که اولین آزمایشگاه دارای دامنه پروبیوتیک میباشد. تمامی

منوی دسته های خود را در هدرساز -> موبایل -> منوی اصلی موبایل -> نمایش/مخفی -> انتخاب منو، تنظیم کنید.
اولین منوی خود را اینجا ایجاد کنید
سبد خرید
خانه
فروشگاه