پویاژن آزما

رنگ آمیزی اسیدفست

اسیدفست

برای کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی میکروارگانیسم ها را بصورت زده و مرده (رنگ آمیزی شده) با استفاده از میکروسکوپ مشاهده کنیم. در مقالات قبل درباره مشاهده باکتری ها بصورت زنده توضیح داده شد. همچنین میتوانید درباره انواع محیط کشت و نحوه جداسازی میکروارگانیسم ها از محیط های مختلف مطالعه کنید. در این مقاله آزمایشگاه همکار پویاژن آزما تولید کننده انواع کیت استخراج DNA و محصولات بیوتکنولوژی، تلاش کرده تا روش مشاهده میکروارگانیسم ها با رنگ آمیزی اسیدفست را آموزش دهد.

برای آموزش های حضوری و کارآموزی میکروبیولوژی و کارآموزی مهندسی ژنتیک یعنی انجام دادن تمام تکنیک های میکروبی و مولکولی توسط خودتان میتوانید با ما تماس بگیرید.

09101438051
021404436-7

کیت استخراج DNA از باکتری تولیدی پویا ژن آزما از سخت ترین نمونه های باکتری مانند استافیلوکوکوس اورئوس با کیفیت بالا استخراج کرده و نتایج PCR و تعیین سکانس عالی خواهید داشت. با به صرفه ترین قیمت و بیشترین کیفیت.

برای خرید کیت استخراج DNA از انواع نمونه ها و محصولات مولکولی کلیک کنید.

رنگ آميزي اسيد فست (Acid fast)

اهداف 
آشناسازي دانشجو با: 1) اساس شيميايي رنگ آميزي اسيد فست 2) انجام اين روش بمنظور تمايز باكتريها به دوگروه مقاوم به اسيد وحساس به اسيد.

اصول كلی رنگ آمیزی اسیدفست

عامل بيماري سل يك باكتري از جنس Mycobacteriun است كه مهمترين گونه آن باكتري tuberculosis عامل سل است. از گونه هاي ديگر اين جنس M. lepra ميباشد كه عامل جذام است. اين باكتري ها به رنگ آميزي گرم مقاوم بوده و تنها به روش رنگ آميزي اسيد فست قابل رويت مي باشند لذا اين روش داراي ارزش تشخيصي است. 

خصوصيتي كه مايكو باكتريوم را از ساير ميكروب ها متمايز ميكند حضور لايه هاي عظيم از چربي در ديواره ميباشد كه نفوذ رنگ ها را بدرون آن بسيار مشكل مي سازد درصدي از رنگ كه قادر به نفوذ به درون سلول مايكوباكتريوم ها باشد حتي با عامل هاي قوي مثل محلول اسيد- الكل خارج نمي شود بهمين دليل اينگونه ميكروارگانيسم ها اسيد فست (مقاوم به اسيد) ناميده ميشوند و به ساير ميكروارگانيسم ها كه براحتي توسط محلول اسيد الكل رنگ جذب شده را ازدست مي د هند ، غيراسيدفست( حساس به اسيد) اطلاق ميشود.
دررنگ اميزي اسيد فست ( كه رنگ اميزي زيل نلسون ziehl-Nelson نيزناميده ميشود) سه معرف بكار مي رود.

رنگ آمیزی اسیدفست

تصویر باکتری های اسیدفست رنگ آمیزی شده

رنگ اوليه رنگ آمیزی اسیدفست

كربول فوشين

بر خلاف سلول هايي كه براحتي توسط رنگ هاي محلول در آب معمولي رنگ ميشوند، مايكوباكتريوم ها با اين رنگ ها (نظيرمتيلن بلو وكريستال ويوله) رنگ نمي پذيرند. كربول فوشين يك رنگ قرمز فنولي ا ست كه در تركيبات لپيدي ( كه بخش اصلي ديواره مايكوباكتريوم را تشكيل مي دهد) محلول است.

بنابراين چنين رنگي درون باكتري نفوذ كرده و باقي مي ماند. حرارت باعث افزايش نفوذپذيري اين رنگ مي شود دراينصورت كربول فوشين از ميان چربي ديواره سلول مايكوباكتريوم ها عبوركرده و وارد سيتوپلاسم مي شود.

شكل ديگر روش رنگ آميزي زيل نلسون استفاده ازعوامل مرطوب كننده مثل (turgitol) بجاي استفاده از حرارت است كه سبب كاهش كشش سطحي بين ديواره سلولي مايكوباكتري ها و رنگ مي شود. دراين رنگ آميزي بدنبال ا ستعمال رنگ اول تمامي سلول ها قرمزمي شوند.

معرف رنگ بر رنگ آمیزی اسیدفست

از اسيد الكل ( اتا نل 95% وHcl 3% ) به عنوان معرف رنگ بر در رنگ آمیزی اسیدفست استفاده مي شود. دراين پروسه بعد از سرد شدن گسترش، اين معرف اضافه ميشود. سرد شدن سبب سخت شدن تركيبات واكسي (چربي )سلول مي گردد. بدنبال استفاده از اين معرف، سلول هاي اسيدفست نسبت به رنگبري مقاومت نشان مي دهند زيرا رنگ اوليه در تركيبات چربي سلول قابليت انحلال بيشتري نسبت به عوامل رنگبر دارد. بنابراين رنگ اوليه در سلول مايكوباكتريوم ها باقي مي ماند واين سلولها برنگ قرمزدرمي آيند. سلول هاي غير اسيدفست كه فاقد تركيبات چربي هستند بسرعت در طي رنگبري رنگ خودرا ازدست داده و بي رنگ مي شوند.

رنگ متضاد در رنگ آمیزی اسیدفست

متيلن بلو

چون سلول هاي غيراسيد فست توسط معرف رنگبر فاقد رنگ شده اند قادر به جذب رنگ دوم خواهند بود و به رنگ آبي در مي آيند در حاليكه اسيدفست ها به همان رنگ اوليه باقي مي مانند.

موادموردنياز برای رنگ آمیزی اسیدفست

كشت

كشت 24 يا 48 ساعته از مايكوباكتريوم(یا واکسن سل آماده) وS. aureus

معرف ها

كربول فوشين(carbol fuchsin ) . ا سيد الكل و متيلن بلو

وسايل مورد نياز رنگ آمیزی اسیدفست

شعله چراغ ؛Hot plate؛ لوپ تلقيح؛ لامهاي شيشه اي ، كاغذ خشك كن، كاغذ عدسي ، سيني رنگ آميزي وميكروسكپ

پروتکل رنگ آمیزی اسیدفست

1ـ تهيه گسترش( مخلوط دو باكتري)

2ـ خشك شدن درمجاورت هوا

3ـ فيكسا سيون توسط حرارت

4ـ سطح گسترش را كاملا با كربول فوشين بپوشانيد وآنرا روي يك صفحه داغ قرار دهيد(به جاي Hot plate از شعلة گاز نيز مي توان استفاده كرد) بگذاريد اين رنگ بمدت 5 دقيقه بخاركند(a)

 

رنگ آمیزی اسیدفست

پروتکل رنگ آمیزی اسیدفست

 

نکات مورد توجه

الف) ازخشك شدن رنگ جلوگيري كنيد. براي اين منظور درصورت نياز به لام رنگ اضافه كنيد.

ب) ازجوشيدن رنگ جلوگيري كنيد. 5) بگذاريد لام سرد شود.

6) لام را با آب بشوييد(b).

7) محلول رنگ بر ا سيد الكل را بصورت قطره قطره روي گسترش بريزيد تا آ خرين قطره قرمز رنگ نيز آرام خارج شود(c).

8) شستشوي لام با جريان ملايم آب(d)

9) افزودن متيلن بلو بمدت 2 دقيقه (e)

10) شستشوي لام با آب (f)

11) خشكاندن گسترش با كاغذ خشك كن (g)و مشاهده ميكروسكپي ( عدسيx 100 )

 

رنگ آمیزی اسیدفست

خلاصه پروتکل رنگ آمیزی اسیدفست

 

مشاهدات ونتايج رنگ آمیزی اسیدفست

بعد ازمشاهده تمام قسمت هاي گسترش با عد سي 100، نتايج خودرا ثبت كنيد.

1) يك ميدان ديد هريك از اين گسترشها را نقاشي كنيد.
2) سلولها را بر اساس شكل و تر تيب قرارگيري آنها توضيح دهيد.

3) رنگ سلولهاي رنگ آميزي شده را بيان كنيد.

4) ميكروب ها را بر اساس واكنش ايجاد شده تقسيم بندي كنيد (اسيد فست – غير اسيد فست )

 

رنگ آمیزی اسیدفست

مایکوباکتریوم رنگ شده با روش زیل نلسون. مایکوباکتریوم بصورت میله ای قرمز رنگ مشاهده می شود

 

برای آموزش های حضوری و کارآموزی میکروبیولوژی و مولکولی یعنی انجام دادن تمام تکنیک ها توسط خودتان میتوانید با ما تماس بگیرید.

09101438051
021404436-7

برای خرید کیت استخراج DNA از انواع نمونه ها و محصولات مولکولی کلیک کنید.

امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده و انواع کشت باکتری را یاد گرفته باشید. همچنین میتوانید درباره رنگ آمیزی گرم و رنگ آمیزی منفی نیز مطالعه کنید.

همچنین این شرکت دانش بنیان تولید کننده انواع سیستم تصفیه آب صنعتی بر پایه بیوفیلتر میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

منوی دسته بندی های خود را در تنظیمات قالب -> هدر -> منو -> منو موبایل (دسته ها) تنظیم کنید
اولین منوی خود را اینجا ایجاد کنید
سبد خرید
فروشگاه
لیست علاقه مندی ها
0 مورد سبد خرید
حساب من