پویاژن آزما

جداسازی ميكروارگانیسم ها از محيط های مختلف

میکروارگانیسم های محیط
فهرست مطالب

برای کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی یکی از تکنیک های مهم که باید درباره آن بدانید جداسازی میکروارگانیسم های مختلف از خاک است. در مقاله قبل درباره نکاتی که باید برای کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی بدانید و تمامی وسایل و دستگاه های مورد استفاده توضیح داده شد. در این مقاله آزمایشگاه همکار پویاژن آزما تلاش کرده تا پروتکل جداسازی میکروارگانیسم ها از اواع محیط ها را به شما آموزش دهد. برای آموزش های حضوری و کارآموزی یعنی انجام دادن تمام تکنیک های میکروبی و مولکولی توسط خودتان میتوانید با ما تماس بگیرید. 

09101438051
021404436-7

کیت استخراج DNA از باکتری تولیدی پویا ژن آزما از سخت ترین نمونه های باکتری مانند استافیلوکوکوس اورئوس با کیفیت بالا استخراج کرده و نتایج PCR و تعیین سکانس عالی خواهید داشت. با به صرفه ترین قیمت و بیشترین کیفیت.

برای خرید کیت استخراج DNA از انواع نمونه ها و محصولات مولکولی کلیک کنید.

اين مبحث با نشان دادن انتشار همه جايي ميكروارگانيزم ها لزوم رعايت شرايط استريل را در هنگام كار در آزمايشگاه نيز يادآوري مي كند. ميكروارگانيزم ها همه جا هستند ، در اعماق اقيانوسها ، در قلل پوشيده از برف ، در انواع چشمه هاي آب گرم حتي در چشمه هاي آب گرم دهانة آتشفشان، در شير ، در آب ، روي سطح بدن و در داخل بدن و بطور كلي ما در احاطة ميكروارگانيزمها هستيم.

در مقاله دیگری با نحوه تهیه انواع محیط کشت میکروبی آشنا شدیم. اين مقاله همچنين با روشهای كشت دادن نمونه هاي مختلف آشنا مي شويد. نمونه هایی که می توان از آنها میکروارگانیزم جدا کرد از سه حالت جامد ، مایع و گاز بیرون نیست. نمونه های جامد به دو حالت قابل حمل و غیر قابل حمل می باشند. جامدات قابل حمل می تواند حالت تکه های ریز نظیر خاک ، غذاهایی مانند برنج و حبوبات و غیره باشد یا تکه های درشت مانند گوشت ، میوه و نظایر آنها باشد. نمونه مایع به دو حالت شفاف و کدر می باشد.

پروتکل جداسازی میکروارگانیسم ها

1- جدا كردن ميكروارگانيزم ها از جامدات ریز (خاك):

مقدار 5/0 گرم خاك را وزن كرده ودر 5 ميلي ليتر سرم فيزيولوژي استريل درون لولة آزمايش با هم زدن بصورت سوسپانسيون در آوريد. سپس 15-10 دقيقه لوله آزمايش را ساكن گذاشته تا ذرات خاك رسوب كند در حاليكه باكتريهاي سوسپانسيون شده در اين حالت راسب نمي شوند. 100 ميكروليتر از مايع رويي را با استفاده از سمپلر بر روي يك پليت N.A. ريخته و با استفاده از پارو بر روي محيط پخش كنيد تا كلني هاي مجزا از هم بر روي محيط رشد كند.

100 ميكروليتر از محلول رويي را به 20-15 ميلي ليتر محيط N.A. مذاب با دماي 45-40 درجه اضافه كرده ، به آرامي هم زده و سپس درون پليت بريزيد. پليتها را مدت 72-48 ساعت در دماي 30 درجه يا دماي محيط قرار دهيد. در پليت اول باكتريهاي هوازي در سطح محيط رشد مي كنند و در پليت دوم باكتريهاي هوازي در سطح و باكتريهاي بي هوازي در عمق محيط رشد مي كنند.

در خاک انواع میکروارگانیسم های بیماریزا و غیر بیماریزا وجود دارد

در خاک انواع میکروارگانیسم های بیماریزا و غیر بیماریزا وجود دارد

2- جدا کردن میکروارگانیزم از نمونه جامد بزرگ (گوشت):

ابتدا نمونه مورد نظر را با استفاده از اسکالپل استریل کاملا خرد کرده و سپس بقیه مراحل را شبیه خاک انجام دهید.

میکروارگانیسم های درون گوشت

درون گوشت انواع میکروارگانیسم ها میتواند وجود داشته باشد که با خوب پختن از بین میرود

3- جدا كردن ميكروارگانيزم ها از روي ميز كار آزمايشگاه:

اين آزمايش اهميت تميز كردن ميز كارتان را با ماة ضد عفوني كننده نشان مي دهد . سوآب پنبه اي استريل را با سرم فيزيولوژي استريل مرطوب كرده و روي ميز كار در قسمتهاي مختلف كشيده و آن را بر روي سطح پليت حاوي N.A. به آرامي در جهات مختلف بكشيد. اين عمل را بعد از ضد عفوني كردن ميز در يك پليت ديگر تكرار كنيد و پليتها را كه اسم و تاريخ در پشت آن نوشته شده در گرمخانه 30 درجه به مدت 48 ساعت قرار دهيد و نتيجه را با كمتر بودن تعداد كلني ها در پليت دوم ببينيد. با اين آزمايش به خاطر داشته باشيد كه ميز كارتان را هميشه قبل وبعد از پايان كار ضد عفوني كنيد.

آزمایشگاه

تصویری از آزمایشگاه پویاژن آزما

 

4- جدا كردن باكتري ها از پوست بدن:

در اين آزمايش مي توانيد قسمتهاي مختلف سطح بدن را براي وجود ميكروارگانيزمها آزمايش كنيد بعنوان مثال مي توانيد انگشت دست خود را به آرامي در يك پليت حاوي N.A. در جهات مختلف كشيده و در پليت ديگري همين عمل را بعد از شستشوي دست با صابون و بعداز شستشوي دست با اتانل 70% در حاليكه دست مرطوب است تكرار كنيد و نتيجه را ببينيد. همچنين مي توانيد سوآب پنبه اي مرطوب را به كف دست خود كشيده و آن را روي پليت منقل نمائيد. پليتها را بصورت وارونه مدت 48 ساعت در گرمخانه 30 درجه بگذاريد.

5- جدا كردن باكتريها از بدن :

در اين آزمايش از محيط Trypticase Soy Agar (T.S.A.) يا Blood agar استفاده مي كنيم زيرا اين محيط براي رشد استرپتوكوكها و ساير ميكروارگانيزمهايي كه معمولاً در بدن وجود دارند و احتياج غذايي پيچيده تري دارند مناسب مي باشد.

برای خرید کیت استخراج DNA از انواع نمونه ها و محصولات مولکولی کلیک کنید.

براي اين آزمايش به دو روش زير عمل كنيد:

  1. يك سوآب پنبه اي استريل را به حلق ، زبان ، لثه ها بين دندانها يا قسمتهاي ديگر حفرة دهان كشيده و سپس در كنار شعله در تمام جهات بر روي محيط بكشيد.
  2. خلط بيرون آمده از ريه ها يا سينوسها را در يك ظرف شيشه اي استريل جمع كرده و سپس با يك سوآب پنبه اي استريل خلط را همزده و سوآپ را بر روي سطح پليت در تمام جهات بكشيد.پليتها را در حرارت 37 درجه كه حرارت طبيعي بدن انسان است به مدت 48 ساعت قرار دهيد.

6- جدا كردن ميكروارگانيزمها از هوا

سلولهاي ميكروبي آنقدر كوچك و سبك هستند كه دائماً توسط جزيان هوا در حركتند و يا روي ذرات گرد و خاك مي نشينند. براي نشان دادن اين مطلب درب پليت حاوي N.A. را كه پشت آن اسم و تاريخ را نوشته ايد باز مي كنيد و مدت 20 دقيقه درب آن را باز مي گذاريد . پليتها را در خارج آزمايشگاه ، در هواي آزاد ، روي ميز و در محلي كه بيشتر در معرض رفت و آمد است و در نقاط مختلف آزمايشگاه مي توانيد قرار دهيد. بعد از اين مدت درب پليتها را بسته و آنها را مدت 48 ساعت در گرمخانة 30 درجه قرار دهيد. توجه داريد كه بجز موارد خاص پليتها را هميشه بايد وارونه در گرمخانه قرار داد.

7- جدا کردن میکروارگانیزم از نمونه مایع کدر، مانند آب جوی:

ابتدا با استفاده از لوله آزمایش استریل حدود ml 5 آب را از محل مورد نظر جدا و به آزمایشگاه منتقل کنید. 100 میکرولیتر از نمونه را با استفاده از سمپلر بر روی محیط N.A. بصورت قطره قطره قرار داده و سپس با پارو پخش کنید. جهت بررسی باکتریهای بی هوازی شبیه نمونه خاک عمل کنید.
8- جدا کردن میکروارگانیزم از نمونه مایع شفاف مانند آب آشامیدنی ، آب چشمه و …:
اینگونه آبها دارای تعداد باکتری خیلی کمی می باشند. حدود ml 50 از نمونه مورد نظر در لوله آزمایش یا ظرف مناسب استریل به آزمایشگاه منتقل می گردد سپس ml 10 از آن مدت 10 دقیقه در rpm 5000 سانتریفوژ شده و محلول رویی خالی می گردد. رسوب حاصل در مقدار کم آب بجا مانده در ته لوله سوسپانسیون شده و سپس 100 میکرولیتر از آن مانند روش گذشته بصورت هوازی و بی هوازی کشت داده می شود.
تمام پلیتهای کشت داده شده بعد از نوشتن نام ، تاریخ و نام نمونه به مدت 48-24 ساعت در انکوباتور 35 تا 37 قرار داده شود.

امیواریم این مقاله برای شما مفیده بوده و همچنین میتوانید برای مرحله بعد یعنی شناسایی باکتری های از روی کلنی آنها میتوانید مقاله شناسایی کلنی را مطالعه کنید.

برای آموزش های حضوری و کارآموزی میکروبی و مولکولی یعنی انجام دادن تمام تکنیک ها توسط خودتان میتوانید با ما تماس بگیرید.

09101438051
021404436-7

برای خرید کیت استخراج DNA از انواع نمونه ها و محصولات مولکولی کلیک کنید.

همچنین این شرکت دانش بنیان تولید کننده انواع سیستم تصفیه صنعتی بر پایه بیوفیلتر میباشد.

برای کارآموزی مولکولی و میکروبی، خرید انواع کیت (پلاسمید، DNA، از ژل) و خدمات آزمایشگاهی با ما تماس بگیرید.

نویسندگان این محتوا در پویاژن آزما

دکتر مجید مقبلی
دکتری میکروبیولوژی از دانشگاه تهران
هیئت علمی دانشگاه
متخصص در زمینه مهندسی ژنتیک، تولید واکسن های نوترکیب و مخترع بیوفیلترهای صنعتی

فاطمه مقبلی
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
تخصص در بخش درمان های نوین سرطان و مهندسی ژنتیک

سپیده ایمانی
کارشناس ارشد بیوتکنولوژی ملکولی از دانشگاه صنعتی مالک اشتر
تخصص در مهندسی ژنتیک، میکروبیولوژی غذایی و کنترل کیفیت

بهاره حسینی
کارشناس بیوتکنولوژی از دانشگاه خوارزمی
تخصص در بیوانفورماتیک و میکروب شناسی محیطی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

منوی دسته های خود را در هدرساز -> موبایل -> منوی اصلی موبایل -> نمایش/مخفی -> انتخاب منو، تنظیم کنید.
اولین منوی خود را اینجا ایجاد کنید
سبد خرید
خانه
فروشگاه