پویاژن آزما

پروبیوتیک ها

فهرست مطالب

پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های مفید درون بدن هستند. از نظر اتیمولوژی یا ریشه شناسی کلمه، این اصطلاح ترکیبی از پیشوند لاتین ( pro ) به معنای ( for) و صفت یونانی ( biotic) که آن خود نیز مشتقی از اسم (bios) به معنای (life ) می باشد ، است، بنابراین معنای پروبیوتیک یعنی « برای زندگی ».

آزمایشگاه همکار سازمان غذا دارو و شرکت دانش بنیان پویاژن آزما، تنها آزمایشگاه همکار برای بررسی پروبیوتیک ها از طرف سازمان غذا و دارو می باشد. قصد داریم در این مقاله درباره تاریخچه و فواید پروبیوتیک ها صحبت کنیم. برای آموزش های حضوری و کارآموزی میکروبیولوژی و مهندسی ژنتیک یعنی انجام دادن تمام تکنیک های میکروبی و مولکولی توسط خودتان میتوانید با ما تماس بگیرید. 

09101438051
021404436-7

تاریخچه پروبیوتیک ها

تاريخچه استفاده از ميكرو ارگانيسم های زنده در غذا به ويژه باكتری هاي توليد كننده اسيد لاكتيیک به منظور حفظ و بهبود سلامت انسان بسيار طولاني است. 76 سال قبل از ميلاد مسيح، مورخ رومی (Roman) استفاده از فرآورده های تخميری شير را به منظور درمان گاستروانتريت توصيه نمود. از زمان پيدايش عصر ميكروب شناسی، تعدادی از محققين مانند : Carr ، Tisser و Metchinkoff اين اثرات مفيد را به تعادل ميكروبی روده نسبت دادند.

فرضيه پروبيوتيک ها در اوايل سال های 1900 شكل گرفت، زماني كه برنده جايزه نوبل، Metchinkoff Elie اين فرضيه را مطرح كرد كه مصرف ماست حاوي لاكتوباسيلوس منجر به كاهش باكتری های توليد كننده سم در روده شده و در نتيجه باعث افزايش طول عمر ميزبان مي شود. مچنیکوف در این زمان استاد مؤسسه پاستور پاریس بود و این نظریه را مطرح کرد که پدیده پیری در نتیجه فعالیت میکروب های عامل گندیدگی ( پروتئولیتیک ) که تولید مواد سمی در روده بزرگ می کنند، حاصل می شود.

Tisser نشان داد كه بيفيدو باكتريا، باكتری غالب فلور روده نوزادانی كه شير مادر مصرف می كنند است. وی تجويز بيفيدو باكتريا را به نوزادان دارای اسهال توصيه مي كرد و ادعا می نمود كه اين باكتری ها ، جانشين باكتری هاي گندزای ايجاد كننده اسهال در روده می شوند. نقش برجسته فلور ميكروبی روده براي ايجاد مقاومت در برابر بيماری ها، به وسيله Bohnhoff و همكاران، Freter ،Collins و Cater نشان داده شده است.

در دهه 1930 ميلادیMinoru Shirota، پزشک ژاپنی، اين تئوری را مطرح كرد كه بالانس ميكروبی مناسب در روده می تواند از ابتلاء به بيماری جلوگيری كند وعدم تعادل فلور ميكروبی روده عامل ايجاد بيماری های مختلف از جمله اسهال (به دليل مصرف آنتی بيوتيك، مسافرت، عفونت روده و راديوتراپی)، التهاب روده و معده، يبوست، سندرم روده تحريک پذير، بيماری كرون، التهاب كولون، آلرژی ناشی از غذا و بعضی از سرطان ها می باشد.

برعكس فلور متعادل روده از طريق رقابت، باكتری های بيماريزا را از روده خارج و سيستم ايمنی را تحريک کرده و مواد مغذی و حياتی مانند اسيدهای چرب با زنجيره كوتاه، ويتامين ها، اسيدهای آمينه آرژنين، سيستئين و گلوتامين، پلی آمين ها، فاكتورهای رشد و آنتی اكسيدان های مختلف توليد می كنند.مطالعات نشان می دهد كه مصرف پروبيوتيک ها سبب افزايش بعضی از انواع ميكروفلور روده می شوند ولی شمارش كلی باكتری ها در روده افزايش نمی يابد.
در سال1980 درژاپن غذاهای فعال درسوپرمارکت هاعرضه گردید.این غذاها تحت عنوان غذاهای FOSHU (foods for specified health use ) نامیده می شدند.درسال 1989 فولر، پروبیوتیک ها را مکمل های غذایی نامید. روند مصرف غذاهای پروبیوتیک دراروپا، آسیا وشمال آمریکا به تدریج افزایش پیداکرده وامروزدربیشترسوپرمارکت های سراسر جهان این موادغذایی عرضه می گردد.

پروبیوتیک

خلاصه ای از تاریخچه پروبیوتیک

کیت استخراج DNA از باکتری تولیدی پویا ژن آزما از سخت ترین نمونه های باکتری مانند استافیلوکوکوس اورئوس با کیفیت بالا استخراج کرده و نتایج PCR و تعیین سکانس عالی خواهید داشت. با به صرفه ترین قیمت و بیشترین کیفیت.

برای خرید کیت استخراج DNA از انواع نمونه ها و محصولات مولکولی کلیک کنید.

تعریف پروبیوتیک

از نظر اتیمولوژی یا ریشه شناسی کلمه ، این اصطلاح ترکیبی از پیشوند لاتین ( pro ) به معنای ( for) و صفت یونانی ( biotic) که آن خود نیز مشتقی از اسم (bios ) به معنای (life ) می باشد ، است ، بنابراین معنای پروبیوتیک یعنی « برای زندگی ».

اين واژه اولين بار توسطLilly و Stillwell در سال 1965 به منظور توضيح ” مواد ترشحي به وسيله يک ميكروارگانيسم كه رشد يك ميكروارگانيسم ديگر را تحريک مي كند“ استفاده شد و بنابراين ، متضاد واژه آنتي بيوتيك است .Parker اولين فردي بود كه واژه پروبيوتيک را در مفهومي كه امروزه استفاده مي شود به كار برد . وي پروبيوتيك ها را به عنوان « ارگانيسم ها و موادي كه در برقراري تعادل ميكروبي روده موثر هستند » تعريف كرد.

در 1989 ، Fuller در تلاش براي بهبود تعريف Parker از اين واژه، تعريف زير را ارائه نمود : يك مكمل غذايی از ميكروب هاي زنده كه با بهبود تعادل ميـكروبی روده، اثرات مـفيدی بر روي مـيزبان ( انسان يا حيوان) اعـمال مي كند. تعريف ارائه شده در زير، نزديک ترين تعريف به تعريف كامل Havenaar و همكاران از واژه پروبيوتيك است : « فرآورده اي از يا محصولي حاوي ميكروارگانيسم هاي زنده و مشخص در تعداد كافي كه فلور ميكروبی را از طريق جايگيری يا مستقر شدن در بخشي از بدن ميزبان تغيير داده و بدين ترتيب باعث اعمال اثرات مفيد بر سلامتي ميزبان می شوند».

میکروارگانیسم های پروبيوتيک

معمول ترين ميكروارگانيسم های پروبيوتيك به سه گروه باکتری ها، قارچ ها و مخمرها تقسیم می شوند. بعضی ازاین میکروارگانیسم ها سويه های انتخابی باكتری های لاكتوباسيلوس و بيفيدوباكتريوم هستند گرچه سويه هايی ازانتروكوكوس، استرپتوكوكوس و ای كولای نيز برای اين منظور استفاده می شوند. ازمخمرها ساکارومیسس سرویزیه ، ساکارومیسس بولاردی و کاندیدا اینتولایس را می توان نام برد. اكثر باكتری های لاكتوباسيلوس و بيفيدوباكتريوم توانایی ایجاد التهاب را ندارند در نتیجه بی خطر تشخيص داده شده اند، اگرچه بجز استرپتوكوكوس و انتروكوكوس ساير باكتری های مولد اسيد لاكتيک بندرت برای انسان و حيوان بيماريزا هستند وکاربرد آنها از دير باز در تهيه محصولات غذايی بدون ايجاد اثرات سوء به اثبات رسیده است.

پروبیوتیک ها

پروبیوتیک های باکتریایی و قارچی

ویژگی های پروبیوتیک

1.ميكروب های پروبيوتيک بايد غير بيماريزا باشند.

2.ميكروب های پروبيوتيک بايد ارتباطی با باكتری های مولد اسهال نداشته باشند.

3.ميكروب های پروبيوتيک بايد توانايی انتقال ژن های مقاومت آنتی بيوتيكی را نداشته باشند.

4.ميكروب های پروبيوتيک بايد توانايی حفظ پايداری ژنتيكی را داشته باشند.

5.ميكروب های پروبيوتيک بايد توانایی مقاومت در برابراسيد معده ، صفرا و آنزيم های گوارشی را داشته باشند.

6.ميكروب های پروبيوتيک بايد توانايی چسبیدن به دیواره روده را داشته باشند.

7.ميكروب های پروبيوتيک بايد توانايی مقابله با عوامل بيماريزا را داشته باشند.

8.ميكروب های پروبيوتيک بايد دارای اثرات ضد موتاژنیسیته باشند.

9.ميكروب های پروبيوتيک بايد دارای توانايی کاهش كلسترول سرم باشند.

10.ميكروب های پروبيوتيک بايد دارای توانايی تحريك سيستم ايمنی بدون ايجاد التهاب باشند.

11.ميكروب های پروبيوتيک بايد دارای اثرات ضد سرطان زايی باشند.

12.ميكروب های پروبيوتيک بايد دارای توانايی افزايش حركت روده باشند.

13.ميكروب های پروبيوتيک بايد دارای توانايی حفظ صحت و سلامت موكوس ها و بهبود دسترسی حياتی اجزا غذا باشند.

کار پروبیوتیک

چندین و چند سال است که معلوم شده فقدان باکتری ها در روده به سلامت آسیب می رساند؛ مثلا حیوانات آزمایشگاهی که در شرایط بدون باکتری و استریل رشد پیدا می کنند، اکثرا سیستم ایمنی تکامل نیافته و روده های آسیب پذیر دارند.

همین مساله می تواند برای نوزاد انسان هم مصداق داشته باشد و نوزاد را نسبت به ابتلا به انواع آلرژی ها و عفونت های تهدیدکننده زندگی مستعد کند. حتی معلوم شده یکی از بیماری هایی که پروبیوتیک ها با آن مقابله می کنند، اگزما در نوزادان است.

محققان فنلاندی، پروبیوتیک لاکتوباسیلوس را برای مادران حامله و نوزادان متولد شده که احتمال ابتلا به حساسیت داشتند، به مدت شش ماه، تجویز کردند. هنگامی که بچه ها دو ساله شده بودند، پروبیوتیک، احتمال بروز اگزما را تا نصف کاهش داده بود.

درواقع می شود گفت پروبیوتیک ها، سیستم ایمنی بدن را تمرین می دهند تا در برابر باکتری های بیماری زا هم از خودش واکنش خوبی نشان دهد.
اما دیگر چه کارهایی بلدند؟ به نظر می رسد پروبیوتیک ها قادرند جذب مواد آلرژی زای لبنیات را از طریق روده ها کاهش دهند وخود مواد آلرژی زا را هم در روده از بین ببرند. پروبیوتیک ها علاوه بر این قادرند عفونت باکتریایی واژن را که یکی از علل سقط زودهنگام است، از بین ببرند. عفونت باکتریایی واژن که اغلب بدون علامت است یا با عفونت قارچی اشتباه می شود، می تواند غشای اطراف جنین را تخریب کند و باعث زایمان زودرس شود.

یک نکته جالب دیگر: مردم ژاپن عادت به مصرف نوشیدنی به نام “یاکولت” دارند که نوعی ماده پروبیوتیک است و معلوم شده علت پایین بودن شیوع عفونت مثانه در این کشور، مصرف همین نوشیدنی است.

مکانیسم های اثر پروبیوتیک

مكانيسم های پيشنهادی زيادی برای توجيه توانايی پروبيوتيک ها در محافظت ميزبان در برابر اختلالات گوارشي وجود دارد. مجموع كليه فرآيندهايی كه باكتری ها از طريق آن كولونيزه شدن (استقرار) ساير گونه های باكتريايی را دربدن مهار مي كنند ،”مقاومت در برابر كولونيزه شدن“ ناميده می شود. گونه هاي مختلف بيفيدو باكتريا به عنوان عوامل مقاومت در برابر كولونيزه شدن باكتري هاي بيماريزا در روده بزرگ شناخته شده اند.

براي طبقه بندي مكانيسم اثر پروبيوتيک های خاص در برابر پاتوژن های خاص، هنوز كارهاي زيادي بايد انجام شود. علاوه بر آن، يک باكتری پروبيوتيكی ممكن است پاتوژن های مختلف را با مكانيسم های متفاوتی مهار كند . تعريفي از مكانيسم ها اثر پروبيوتيک ها براي حفاظت ميزبان در برابر بيماری های گوارشی در زيرآمده است:

1. توليد تركيبات مهاركننده

پروبيوتيک ها مواد مختلفي را توليد مي كنند كه هم برروي باكتريهاي گرم مثبت و هم گرم منفي اثر مهار كننده دارند. اين تركيبات مهاركننده شامل:

اسيدهاي چرب با زنجيره كوتاه مانند: استات ، لاكتات ، پروپيونات ، سوكسينات و بوتيرات ، H2O2 (پراكسيد هيدروژن) ‌و تركيبات باكتريوسين است. اين مواد نه تنها تعداد سلول هاي زنده پاتوژن ها را كم مي كنند ، بلكه ممكن است متابوليسم باكتري ها يا توليد سموم توسط آنها را نيز تحت تاثير قرار دهند. توليد باكتريوسين ها يا تركيبات پروتئيني توسط باكتريهاي توليد كننده اسيدلاكتيك ، با فعاليت مهاركننده ويژه عليه گونه هاي باكتريايي بيش از همه مورد بررسي قرارگرفته است .از بين اين تركيبات ،Nicin كه توسط Lactobacillus lacis spp.Lactis توليد مي شود، در حال حاضر تنها باكتريوسين خالص شده براي استفاده در فرآورده هاي مورد مصرف انسان است.

2. رقابت براي جايگاه هاي اتصال

مهار رقابتي جايگاه هاي اتصال باكتريايي بر روي سطوح اپي تليال روده، يك مكانيسم ديگر اثر بخشي پروبيوتيكها است .امروزه اين مسئله پذيرفته شده است كه بسياري از پاتوژن هاي روده اي براي استقرار در روده و ايجاد بيماري بايد بتوانند به ديواره روده متصل شوند. با توجه به اين مسئله ، تعدادي از گونه هاي پروبيوتيكها بدليل توانايي اتصالشان به سلول هاي اپي تليال انتخاب شده اند.

در يك مطالعه انجام شده، پيشنهاد شده است كه پروبيوتيك ها احتمالاً با افزايش موسين هاي روده اي از اتصال اشريشيا كولاي داراي پتانسيل بيماريزايي به جدار روده جلوگيري مي كنند.

3. رقابت براي مواد غذايي

رقابت براي جذب مواد غذايي به عنوان يكي از مكانيسم هاي اثر پروبيوتيك ها پيشنهاد شده است . پروبيوتيك ها احتمالاً از مواد غذايي كه مورد مصرف باكتريهاي بيماريزا قرارمي گيرد استفاده مي كنند. مطالعات آزمايشگاهي ، پيشنهاد مي كنند كه ميكروارگانيسم هاي روده اي ، در مقايسه با كلستريديوم ديفيسيل براي جذب گلوكز مونومريك ، N- acetyl-glucosamine و Sialic acidموجود در محتواي كولون ، كار آمدتر هستند.

4. از بين بردن رسپتورهاي سموم

مكانيسم فرضي كه Saccharomyces boulardii، ميزبان را عليه بيماري روده اي ناشي از كلستريديوم ديفيسيل محافظت مي كند ، از بين بردن رسپتورهاي سموم در مخاط روده است.

5. تقويت سيستم ايمني

باكتريهاي پروبيوتيک، مكانيسم های دفاعی آندوژن ميزبان را تقويت مي كنند.شواهدی كه اخيراً بدست آمده اند، پيشنهاد مي كنند كه تحريک سيستم ايمني اختصاصي و غير اختصاصي ممكن است از جمله مكانيسم هاي اثر پروبيوتيك ها باشد . پروبيوتيك ها در سطوح متعددي برروي سيستم ايمني تاثير مي گذارند كه از جمله مي توان افزايش سطح سايتوكاين ها و ايمونوگلوبولين ها ، افزايش تكثير سلول هاي مونونوكلئاز، فعال كردن ماكروفاژها ، افزايش فعاليت سلول هاي Natural killer، تعديل خود ايمني و تحريک ايمني در برابر باكتريهاي بيماريزا و پروتوزوآ ها را نام برد.

نشان داده شده است كه تمامي سلول هاي باكتريايي، تكثير سلول هاي ايمني را افزايش مي دهند و توليد سايتوكاين هاي پيش التهابي مانند فاكتور نكروز تومور α و اينترلوكين 6 را القاء مي كنند. برعكس، پروبيوتيك ها سركوب تكثير لنفوسيت ها و توليد سايتوكاين ها توسط سلول هاي T را تحت تاثير قرار مي دهند . مهم تر از همه اينكه پروبيوتيك ها اين اثرات مثبت را بر روي سيستم ايمني بدون ايجاد يك پاسخ التهابي مضراعمال مي كنند.

پاسخ ايمني ، ممكن است زماني كه چند پروبيوتيک با هم مصرف شوند و بصورت سينرژيك عمل كنند، افزايش يابد. همچنان كه عموماً اين اثر زماني كه تلفيقي از لاكتو باسيلوس ها و بيفيدو باكتريا مصرف شود ديده مي شود. تحريك مقاومت غير اختصاصي ميزبان در برابر باكتري هاي بيماريزا بوسيله پروبيوتيك ها باعث متعادل كــردن پاسخ هاي ايمني ميزبان برعليه اين باكتري هاي بيماريزا از طريق كاهش واكنش هاي افزايش حساسيت مي شود.اين واقعيت كه مصرف خوراكي پروبيوتيكها، اثرات پيشگيري كننده و درماني برروي بيماري هاي ناشي از ويروسهاي روده اي نشان مي دهد،عمدتاً به دليل تحريك بافت لنفوئيد روده اي است كه منجر به افزايش پاسخ ايمني هومورال ميشود.

مشاهده افزايش ايمني زايي واكسن روتاويروس در صورتي كه همراه با لاكتوباسيلوس تجويز شود و مشاهدات باليني كاهش دفع روتا ويروس در جمعيت هاي دريافت كننده پروبيوتيكها، هم از نظر درمان وهم پيشگيري، نشاندهنده افزايش اين پاسخ ايمني است. تجويز خوراكي LGG در اسهال حاد ناشي از روتا ويروس ، در ارتباط با يك پاسخ ايمني تقويت شده به اين ويروس است. اين مسئله مي تواند توجيه كننده كوتاه شدن دوره اسهال در بيماران دريافت كننده پروبيوتيك باشد.

اثرات مفید پروبیوتیک بر سلامت انسان

پروبیوتیک ها

فواید پروبیوتیک ها

 

باكتری های پروبيوتيک با حفظ ميكروفلور طبيعی روده و كنترل ميكروارگانيزم های بيماريزا سبب كاهش خطر ابتلا به بيماری های ناشی از مصرف مواد غذايی می شوند. ازجمله می توان به اثرات درمانی زیر اشاره کرد:

1. درمان اسهال

پروبيوتيک ها در درمان و پيشگيری از ابتلا به بعضی از انواع اسهال موثرند.اسهال ناشی از مصرف آنتي بيوتيك ها در اثر عدم توازن فلور ميكروبی روده تحت تاثير آنتی بيوتيك رخ مي دهد.تحقيقات نشان داده است كه 20% بيماران پس از مصرف آنتي بيوتيک ها بالانس فلور ميكروبی در كولون را از دست می دهند.همچنين مصرف آنتی بيوتيک ها سبب افزايش رشد باكتريهای بيماريزا خصوصا Clostridium difficile و Klebsiella oxytoca می شود.

پروبيوتيك ها ضمن برقراری بالانس ميكروبی، به ديواره روده چسبيده و از رشد و اتصال باكتری ها به ديواره روده جلوگيری می كنند.پروبيوتيك ها با توليد برخی مواد ضد ميكروبی مثل پراكسيدهيدروژن سد دفاعی سلول ميزبان را مستحكم تر می كنند. پروبيوتيک ها در درمان اسهال مسافران و اسهال با منشا عفونی خصوصا اسهال با منشاء روتا ويروس در كودكان نيز موثرند.

پروبیوتیک هایی مثل لاكتوباسيلوس رامنوسوس و لاكتوباسيلوس روتری خطر اسهال در كودكان را كاهش می دهند. التهاب غشا مخاطی روده يا گاستروانتريت يكی از دلايل اصلی اسهال حاد است كه معمولا چند روز ادامه دارد.ويروس، باكتری و انگل ها می توانند عامل ايجاد گاستروانتريت باشند. شواهد نشان می دهد كه مصرف پروبيوتيك ها مدت اسهال را كاهش داده است.گرچه پروبيوتيک ها در درمان كودكان مبتلا به گاستروانتريت ويروس موثر بودند ولی در درمان اسهال خونی ناشی از آنتروپاتوژن ها موثر نمی باشند.

لازم به ذكر است كه هرچه زودتر درمان با پروبيوتيك ها شروع شود، نتيجه بهتر خواهد بود و در زمانی كه بيمار نياز به درمان از طريق وریدی پيدا می كند ، استفاده از پروبيوتيك ها چندان سودمند نخواهد بود.

2.درمان سرطان

پروبيوتيك ها از طريق كاهش غلظت مدفوعی آنزيم ها و نمك های صفراوی و كاهش جذب موتاژن های مضر كه عامل سرطان كولون هستند، نقش موثری در پيشگيری از بيماری ايفا می كنند.بطور طبيعی روده از طريق آنزيم های Glycosidase ، β-glucuronidase ،Azoreductase ،Nitroreductase پيش سرطانزاها را به سرطانزاهای فعال تبديل مي كند. پروبيوتيك ها به خصوص Lactobacillus acidophilus و Lactobacillus casei سبب كاهش فعاليت اين آنزيم ها می شوند.

3.تقویت سیستم ایمنی

پروبيوتيك ها از طريق افزايش ايمونوگلوبين ترشحی A و توليد سيتوكين ها سبب تحريك سيستم ايمنی می شوند، همچنين از طريق افزايش فاگوسيتوز پاتوژن ها، سيستم ايمنی غيراختصاصی را تحريک و تقويت می كنند. از مزایای پروبيوتيك ها در تحريك سيستم ايمنی ،عدم ايجاد التهاب می باشد.

4. کاهش کلسترول خون

مطالعات نشان می دهد كه مصرف محصولات تخميری لبنيات و پروبيوتيك ها سبب كاهش چربی خون می شود با مصرف اين مواد ،اسيدهای چرب با زنجيره كوتاه توليد می شود كه سنتز كلسترول را در كبد متوقف و سبب حركت كلسترول پلاسما به كبد می شود همچنين بعضی باكتری ها از طريق ممانعت اتصال كلسترول به نمك های صفراوی از جذب آن جلوگيری می كنند.

5. درمان بیمارهای کبدی

پروبيوتيک ها در پيشگيری و درمان بيماری های كبدی نيز نقش موثری دارند. پروبيوتيك ها از طريق كاهش فعاليت اوره آز باكتريايی سبب كاهش آمونياك در سيستم پورتال می شوندهمچنين با كاهش pH و كاهش نفوذپذيری روده از جذب آمونياك می كاهند.

افزايش آمونياك خون در بعضی از بيماری های كبدی ، نارسايی كبد، مسموميت با اوره رخ می دهد ومنجر به ضايعات مغزی و عصبی در بيمار می شود. پروبيوتيك ها از جذب سموم جلوگيری كرده و با كاهش جذب آمونياك و سموم سبب كاهش التهاب و تـنش اكسيداتيو شده ، درنتيجه به درمان بيماری های كبدی كمك كرده و از ابتلا به بيماری های كبدی نيز پيشگيری می كنند.

6. درمان بیماری های زنان

پروبيوتيک ها در پيشگيری و درمان بيماری های زنان نيز مفيدند.باكتری های پروبيوتيك به سلول های اپيتليوم واژن متصل شده و به عنو ان سدی از كلونيزه شدن باكتری های بيماريزا جلوگيری می كنند.

7. کمک به حفظ تعادل مابین باکتریهای مضر و مفید روده و حفظ سلامتی دستگاه گوارش

8. کمک به برطرف کردن گاز و تجزیه مواد زائد تولید شده

9. داشتن اثرات مفید در افرادی که مدت زمان طولانی آنتی بیوتیک دریافت کرده اند

10. بهبود هضم لیپیدها، کربوهیدرات ها و پروتئین ها و همچنین بهبود هضم لاکتوز در عارضه عدم تحمل به لاکتوز

11. کاهش فشار خون در انسان

مطالعات نشان می دهد كه باكتری های پروبيوتيک از طريق عمل پروتئوليتيک روی كازئين شير، كه هنگام تخمير شير صورت می گيرد، پپتيدهای بيواكتيوی توليد می كنند كه قادر به كاهش فشار خون می باشند.

12. درمان بیماری های معده

پروبيوتيک ها همچنين رشد Helicobacter pylori را متوقف كرده و از اتصال آن به سلول های اپيتليال معده جلوگيری مي كنند.

13. کمک به بهبود جذب مواد معدنی و مغذی و کاهش التهاب

14. کنترل رشد باکتریهای مضر در شرایط استرس

15. کمک به تعادل هورمون های جنسی در شرایط استرس

16. مقابله با عفونت هایی مانند کاندیدیازیس پای ورزشکاران

17. کنترل رشد ویروس ها و باکتریهای بیماریزا

18. شکستن توکسین ها و تولید آنتی بادی ها و مواد ضد سرطان

 

برای آموزش های حضوری و کارآموزی میکروبیولوژی و مولکولی یعنی انجام دادن تمام تکنیک ها توسط خودتان میتوانید با ما تماس بگیرید.

09101438051
021404436-7

برای خرید کیت استخراج DNA از انواع نمونه ها و محصولات مولکولی کلیک کنید.

امیدواریم این مقاله برای شما مفید باشد.

همچنین این شرکت دانش بنیان تولید کننده انواع سیستم تصفیه آب صنعتی بر پایه بیوفیلتر میباشد.

برای کارآموزی مولکولی و میکروبی، خرید انواع کیت (پلاسمید، DNA، از ژل) و خدمات آزمایشگاهی با ما تماس بگیرید.

نویسندگان این محتوا در پویاژن آزما

دکتر مجید مقبلی
دکتری میکروبیولوژی از دانشگاه تهران
هیئت علمی دانشگاه
متخصص در زمینه مهندسی ژنتیک، تولید واکسن های نوترکیب و مخترع بیوفیلترهای صنعتی

فاطمه مقبلی
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
تخصص در بخش درمان های نوین سرطان و مهندسی ژنتیک

سپیده ایمانی
کارشناس ارشد بیوتکنولوژی ملکولی از دانشگاه صنعتی مالک اشتر
تخصص در مهندسی ژنتیک، میکروبیولوژی غذایی و کنترل کیفیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

منوی دسته های خود را در هدرساز -> موبایل -> منوی اصلی موبایل -> نمایش/مخفی -> انتخاب منو، تنظیم کنید.
اولین منوی خود را اینجا ایجاد کنید
سبد خرید
خانه
فروشگاه