پویاژن آزما

رنگ آمیزی فلاژل باکتری

رنگ آمیزی فلاژل باکتری
فهرست مطالب

در این مقاله آزمایشگاه همکار غذا و دارو، پویاژن آزما تولید کننده انواع کیت استخراج DNA و محصولات بیوتکنولوژی، تلاش کرده تا روش های مشاهده فلاژل باکتری ها با چند نوع رنگ آمیزی آموزش دهد.

کیت استخراج DNA از باکتری تولیدی پویا ژن آزما از سخت ترین نمونه های باکتری مانند استافیلوکوکوس اورئوس با کیفیت بالا استخراج کرده و نتایج PCR و تعیین سکانس عالی خواهید داشت. با به صرفه ترین قیمت و بیشترین کیفیت.

رنگ آمیزی فلاژل چیست؟

فلاژل باکتریایی ارگانل های نخی شکل متحرک با طول nm 30-10 بوده که بطور مستقیم فقط با استفاده از میکروسکپ الکترونی قابل مشاهده می باشد. جهت مشاهده با میکروسکپ نوری ، ضخامت فلاژل بوسیله پوشش دادن آنها با مواد تثبیت کننده ای مانند اسید تانیک و پتاسیوم آلوم افزایش یافته و سپس با رنگهایی نظیر فوشین بازی (روش Gray ) ، پاراروزانیلین (روش Leifson ) ، نیترات نقره ( روش West ) و کریستال ویوله (روش دیفکو) رنگ می گردد. هرچند روشهای رنگ آمیزی فلاژل مشکل است، این روشها اغلب اطلاعاتی در باره حضور و محل قرار گرفتن فلاژل ، که اطلاعات ارزشمندی در شناسایی باکتری ها می باشد، در اختیار می گذارد(شکل).

رنگ آمیزی فلاژل

ترتیب قرار گرفتن فلاژل بر روی سلول باکتری.a) در حالت مونوتریش
یک فلاژل در یک انتهای باکتری قرار گرفته است. b) در لوفوتریش چند فلاژل
بصورت گروهی در یک انتهای سلول باکتری قرار گرفته است. c) در آمفی تریش
یک فلاژل در دو انتهای سلول باکتری قرار گرفته است. d) در پری تریش
در تمام اطراف سلول قرار گرفته است.

اگر مایلید تست های میکروبی و مهندسی ژنتیک را آموزش ببینید و خودتان انجام دهید، به صفحه کارآموزی مهندسی ژنتیک و کارآموزی میکروبیولوژی سر بزنید یا با ما تماس بگیرید.

09101438051 / 02140443676

مواد مورد نیاز برای رنگ آمیزی فلاژل

 • کشت تازه 18 ساعته از Alcaligenes faecalis ( دارای فلاژل پیرامونی) و سودوموناس فلورسنس (دارای فلاژل قطبی) بر روی محیط اسلنت تریپتیک سوی آگار
 • قلم مناسب
 • لوپ مناسب جهت تلقیح
 • لام شیشه ای تمیز شده با اسید با انتهای مات
 • آب مقطر تمیز
 • میکروسکوپ
 • روغن ایمرسیون
 • کاغذ تمیز کننده عدسی
 • حمام آب جوش (ارلن ml 250 با آب مقطر ، سه پایه ، پد نسوز )
 • پیپت پاستور و پیپتور
 • رنگ West ( محلول A و محلول B )
 • رنگ فلاژل SpotTest دیفکو

 

در روش رنگ آمیزی فلاژل SpotTest دیفکو، از محلول الکلی کریستال ویوله به عنوان رنگ اولیه و از اسید تانیک و آلومینیوم پتاسیم سولفات به عنوان ثابت کننده استفاده می کند. وقتی که الکل در خلال روش رنگ آمیزی تبخیر می گردد ، کریستال ویوله در اطراف فلاژل رسوب کرده و در نتیجه ضخامت آن را افزایش می دهد.

رنگ آمیزی فلاژل به روش West

رنگ آمیزی فلاژل

چند نمونه پترن فلاژل که با استفاده از روش West رنگ آمیزی و با میکروسکپ نوری دیده شده است. a ) آلکالیژنس فکالیس با فلاژل پیرامونی b) سودوموناس فلورسنس با فلاژل قطبی تک (بزرگنمایی 1000)

مراحل رنگ آمیزی فلاژل با روش West

 • با استفاده از قلم مناسب گوشه سمت چپ یک لام شیشه ای تمیز را با نام باکتری علامت گذاری کنید.
 • چند قطره سرم فیزیولوژی استریل به آرامی بر روی کشت باکتری درون لوله ریخته و اجازه دهید باکتری ها به آرامی با سرم فیزیولوژی در انتهای لوله جمع شده و یک مایع کدر تشکیل گردد.(اگر از محیط اسلنت تازه استفاده گردد، مایع کدری در ته لوله تشکیل می شود.)
 • بصورت استریل باکتری را با لوپ از مایع کدر به سه قطره کوچک آب مقطر در مرکز لام انتقال داده و به آرامی در یک سطح حدود cm 3 پخش کنید(a).
 • اجازه دهید لام در جریان هوا به مدت 15 دقیقه خشک گردد(b).
 • گسترش را با محلول A (ثابت کننده) به مدت 4 دقیقه بپوشانید(c).
 • با آب مقطر لام را شستشو دهید(d).
 • یک قطعه دستمال توالت بر روی گسترش قرار داده و محلول B (رنگ) را بر روی آن بریزید. لام را با استفاده از حمام آب جوش در زیر هود با فن روشن به مدت 5 دقیقه حرارت دهید. جهت جلوگیری از خشک شدن رنگ، به تدریج بر روی گسترش رنگ اضافه کنید(e).
 • دستمال توالت را برداشته و باقی مانده محلول B را با آب مقطر شستشو دهید. سطح لام را با آب مقطر به مدت یک دقیقه پوشانده تا نیترات نقره باقی مانده در سطح پخش گردد(f).
 • یک بار دیگر سطح لام را به آرامی با آب مقطر شستشو داده و آب باقی مانده بر سطح لام را خالی کنید(g).
 • اجازه دهید لام در دمای آزمایشگاه خشک گردد(h).
 • بر روی گسترش یک قطره روغن ایمرسیون قرار داده و با بزرگنمایی 100 نمونه را بررسی کنید. بهترین نمونه در کنار گسترش جایی که تراکم باکتری کمتر است یافت می گردد(شکل).
رنگ آمیزی فلاژل

روش رنگ آمیزی فلاژل (West)

 

رنگ آمیزی فلاژل به روش دیفکو

پروتکل روش دیفکو

 1. یک قطره آب مقطر در فاصله حدود یک سانتی متری انتهای یک لام شیشه ای تمیز قرار دهید.
 2. با احتیاط یک کلنی از محیط کشت با استفاده از لوپ به قطره روی لام انتقال دهید. نمونه را مخلوط نکنید.
 3. به لام شیب داده تا قطره در جهت مخالف سرازیر شده و گسترش تشکیل شود.
 4. اجازه دهید لام در دمای آزمایشگاه بدون حرارت دادن خشک گردد.
 5. سطح گسترش را با رنگ SpotTest دیفکو به مدت 4 دقیقه بپوشانید. (زمان رنگ آمیزی بر اساس سن محیط کشت داده شده ، سن رنگ ، دما و ضخامت محلول رنگ بر روی گسترش می تواند از 2 تا 8 دقیقه متغیر باشد.)
 6. با احتیاط رنگ را با اضافه کردن آب مقطر در حالیکه لام بر روی رک رنگ آمیزی قرار دارد شستشو دهید. تا قبل از شستشوی کامل لام را تکان ندهید.
 7. بعد از شستشو ، با احتیاط لام را تکان داده تا بقیه آب مقطر خارج شده و سپس لام را در دمای آزمایشگاه یا با استفاده از گرم کننده لام خشک کنید.
 8. نمونه را با بزرگنمایی 100 مشاهده کنید. نمونه هایی از باکتری ها که بصورت چند باکتری جدا شده می باشند جهت بررسی بهتر از نمونه های باکتری های تجمع یافته می باشد. باکتری و فلاژل آن باید دارای رنگ ارغوانی باشند.

برای آموزش های حضوری و کارآموزی میکروبیولوژی و کارآموزی مهندسی ژنتیک یعنی انجام دادن تمام تکنیک های میکروبی و مولکولی توسط خودتان میتوانید با ما تماس بگیرید.

09101438051 / 02140443676

امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده و انواع کشت باکتری را یاد گرفته باشید. در ادامه به روش مستقیم برای شمارش میکروارگانیسم ها میپردازیم. میتوانید پروتکل رنگ آمیزی اسپور را نیز مطالعه کنید. اگر به میکروبیولوژی صنعتی علاقمندید میتوانید درباره نحوه انتخاب سویه های باکتری برای صنعت نیز مطالعه کنید.

برای کارآموزی مولکولی و میکروبی، خرید انواع کیت (پلاسمید، DNA، از ژل) و خدمات آزمایشگاهی با ما تماس بگیرید.

نویسندگان این محتوا در پویاژن آزما

دکتر مجید مقبلی
دکتری میکروبیولوژی از دانشگاه تهران
هیئت علمی دانشگاه
متخصص در زمینه مهندسی ژنتیک، تولید واکسن های نوترکیب و مخترع بیوفیلترهای صنعتی

فاطمه مقبلی
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
تخصص در بخش درمان های نوین سرطان و مهندسی ژنتیک

سپیده ایمانی
کارشناس ارشد بیوتکنولوژی ملکولی از دانشگاه صنعتی مالک اشتر
تخصص در مهندسی ژنتیک، میکروبیولوژی غذایی و کنترل کیفیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

منوی دسته های خود را در هدرساز -> موبایل -> منوی اصلی موبایل -> نمایش/مخفی -> انتخاب منو، تنظیم کنید.
اولین منوی خود را اینجا ایجاد کنید
سبد خرید
خانه
فروشگاه