پویاژن آزما

رنگ آمیزی اسپور

فهرست مطالب

برای کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی میکروارگانیسم ها را بصورت زده و مرده (رنگ آمیزی شده) با استفاده از میکروسکوپ مشاهده می کنیم. در مقالات قبل درباره مشاهده باکتری ها بصورت زنده توضیح داده شد. همچنین میتوانید درباره انواع محیط کشت و نحوه جداسازی میکروارگانیسم ها از محیط های مختلف مطالعه کنید. در این مقاله آزمایشگاه همکار پویاژن آزما تولید کننده انواع کیت استخراج DNA و محصولات بیوتکنولوژی، تلاش کرده تا روش مشاهده میکروارگانیسم های اسپوردار با رنگ آمیزی اسپور آموزش دهد.

spore

تصویر میکروسکوپی اسپور

برای آموزش های حضوری و کارآموزی میکروبیولوژی و کارآموزی مهندسی ژنتیک یعنی انجام دادن تمام تکنیک های میکروبی و مولکولی توسط خودتان میتوانید با ما تماس بگیرید. 

09101438051
021404436-7

کیت استخراج DNA از باکتری تولیدی پویا ژن آزما از سخت ترین نمونه های باکتری مانند استافیلوکوکوس اورئوس با کیفیت بالا استخراج کرده و نتایج PCR و تعیین سکانس عالی خواهید داشت. با به صرفه ترین قیمت و بیشترین کیفیت.

برای خرید کیت استخراج DNA از انواع نمونه ها و محصولات مولکولی کلیک کنید.

رنگ آميزي اسپور

اهداف: آ شنا كردن دانشجو با

1) اساس شيميايي رنگ آ ميزي اسپور.

2) انجام روشي براي تمايز بين اسپور و اشكال رويشي باكتريايي.

اصول كلي رنگ آمیزی اسپور

اسپور شكل مقاوم سلول رويشي در برخي باكتري هاست. از باكتري هاي بي هوازي جنس هاي كلستريديوم و دسولفوتو ماكولوم، و از باكتري هاي هوازي جنس با سيلوسها از جمله ميكروارگانيسم هايي هستند كه داراي قدرت تشكيل اسپور هستند. وقتي شرايط محيط براي رويش اين سلول ها نامناسب شود (بعنوان مثال تمام شدن منبع كربن)، اين سلول ها تشكيل اسپور مي دهند.

از آنجايي كه اين اسپورها درون سلول تشكيل ميشوند به آنها اندوسپور گفته ميشود. اسپورتوسط لايه هاي نفوذ ناپذيري بنام پوشش اسپور احاطه شده است. اگرشرايط نامساعد محيطي همچنان ادامه يابد و بدتر شود اندوسپورها از درون سلول رويشي آزاد شده و بصورت خارج سلولي (غيروابسته به سلول) درمي آيند كه دراينصورت اسپور ناميده ميشوند.

وجود تركيبات شيميايي در لايه هاي اسپور آن ها را نسبت به اثرات زيان بار حرارت بالا، انجماد، امواج راديويي، و مواد شيميايي همچون رنگ هاي مورد استفاده در رنگ آميزي مقاوم ميكند . با فراهم شدن شرايط محيطي مناسب، اسپورها به صورت سلول رويشي فعال در مي آيند.

رنگ آميزي اسپور به دو روش انجام مي شود:

الف) روش مالا شيت گرين ( يا شافر فولتون schaeffer-falton ).

ب) روش هانسن.

اسپور باکتری

تصویر شماتیک از ساختار اسپور باکتری

برای خرید کیت استخراج DNA از انواع نمونه ها و محصولات مولکولی کلیک کنید.

روش مالاشيت گرين رنگ آمیزی اسپور

اين رنگ آميزي در سه مرحله انجام مي شود.

1) رنگ اوليه : مالاشيت گرين

بدليل وجود پوشش هاي غير قابل نفوذ در ا طراف اسپور ،رنگ پذيري آن براحتي صورت نمي گيرد. براي نفوذ بهتر رنگ وجود حرارت الزامي است. بهمين دليل بعد از ريختن مالاشيت گرين روي گسترش، عمل حرارت دادن انجام مي گيرد. در پايان اين مرحله، سلول رويشي و اسپور، هر دو سبز رنگ خواهند شد.

2) معرف رنگ بر

آب قادر به رنگ بري اسيد نيست ونمي تواند رنگ را از ا سپور خارج كند. از طرف ديگر مالاشيت گرين تمايل زيادي به تر كيبات سلول هاي رويشي نشان نمي دهد. بنابراين آب مي تواند براحتي رنگ را از سلول رويشي خارج كند. در اينصورت سلول هاي رويشي بي رنگ شده و آماده پذيرش رنگ بعدي مي شود.

3) رنگ متضاد : (سافرانين)

از اين معرف براي رنگ پذيري سلول هاي رويشي استفاده مي شود، بنابراين جذب سلول ها شده و آن ها را قرمز رنگ ميكند حال آنكه اسپور برنگ سبز باقي مانده است.

مواد مورد نياز برای رنگ آمیزی اسپور با روش مالاشیت گرین

كشت ها

ازكشت نوترينت آگار 48 تا 72 ساعته باكتري با سيلوس سرئوس (B. cereus ) و S. aureus و كشت تيوكليكولات آكارباكتري كلستريديوم استفاده مي شود.

معرف ها

مالاشيت گرين (malachit green) و سافرانين (safranin )

وسايل

شعله ، صفحه داغ (hot plate )، سيني رنگ آميزي، لوپ تلقيح، لامهاي شيشه اي، كاغذ خشك كن، كاغذعدسي، ميكروسكپ.

پروتکل رنگ آمیزی اسپور به روش مالاشیت گرین

1- تهيه گسترش ازباكتري اسپوردار و بدون اسپور بصورت مخلوط

2ـ خشك كردن در مجاورت هوا

3ـ فيكساسيون توسط حرارت

4ـ افزودن مالاشيت گرين روي گسترش و حرارت دادن بمدت 5 دقيقه(a).

5 ـ سرد كردن گسترش وشستشوي آن با جريان ملايم آب(b).

6ـ افزودن سافرانين روي گسترش بمدت30 ثانيه(c).

7ـ شستشوي گسترش با جريان ملايم آب(d).

8 ـ خشك كردن باكاغذ خشك كن(e) ومشاهده با ميكروسكپ به كمك عدسي x 100

دراين رنگ آميزي اسپور برنگ سبز و جسم رويشي باكتري قرمز ديده مي شود (شکل).

رنگ آمیزی اسپور

روش رنگ آمیزی اسپر با مالاشیت گرین

 

اسپور باکتری

نمونه ای از اسپر مرکزی در باسیلوس رنگ شده با مالاشیت گرین

مشاهدات و نتايج رنگ آمیزی اسپور با روش مالاشیت گرین

بعد ازمشاهده تمام لام ها بكمك عدسي x 100 ، نتايج خود را در ثبت كنيد.

تصويري از يك ميدان ديد ميكروسكپي هر نمونه را بكشيد و جايگاه اندوسپور درون سلول رويشي را مشخص كنيد كه آيا مركزي، نزديك به انتها يا انتهايي (بترتيب central ، subterminal و terminal ) هستند همچنين رنگ اسپور و سلول رويشي را مشخص كنيد.

برای خرید کیت استخراج DNA از انواع نمونه ها و محصولات مولکولی کلیک کنید.

رنگ آمیزی اسپور به روش هانسن

اين نوع رنگ آميزي طي مراحل زير انجام مي گيرد.

بعد از تهيه گسترش ، خشك شدن در هوا و فيكساسيون توسط حرارت، مراحل زير صورت مي گيرد.

1ـ افزودن رنگ كربول فوشين روي گسترش وحرارت دادن آن بمدت 15-10 دقيقه.

2ـ سرد كردن گسترش وشستشوي آن با جريان ملايم آب.

3ـ رنگبري با محلول اسيد استيك 5% بنحوي كه لام صورتي رنگ شود.

4ـ شستشوي گسترش با جريان ملايم آب.

5 ـ افزودن متيلن بلو برروي گسترش بمدت 3 دقيقه.

6 ـ شستشوي گسترش با جريان ملايم آب.

7ـ خشك كردن گسترش ، مشاهده با ميكروسكپ ( x 100)در اين حالت اسپور برنگ قرمز و سلول رويشي، آبي رنگ ديده مي شود (شکل).

رنگ آمیزی اسپور

رنگ آمیزی اسپر در باسیلوس با روش هانسن

 

برای آموزش های حضوری و کارآموزی میکروبیولوژی و مولکولی یعنی انجام دادن تمام تکنیک ها توسط خودتان میتوانید با ما تماس بگیرید.

09101438051
021404436-7

برای خرید کیت استخراج DNA از انواع نمونه ها و محصولات مولکولی کلیک کنید.

امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده و انواع کشت باکتری را یاد گرفته باشید. اگر به میکروبیولوژی صنعتی علاقمندید میتوانید درباره نحوه انتخاب سویه های باکتری برای صنعت نیز مطالعه کنید.

رنگ آمیزی کپسول

همچنین این شرکت دانش بنیان تولید کننده انواع سیستم تصفیه آب صنعتی بر پایه بیوفیلتر میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

منوی دسته بندی های خود را در تنظیمات قالب -> هدر -> منو -> منو موبایل (دسته ها) تنظیم کنید
اولین منوی خود را اینجا ایجاد کنید
سبد خرید
فروشگاه
لیست علاقه مندی ها
0 مورد سبد خرید
حساب من