پویاژن آزما

تکنیک های پر کاربرد مولکولی

الکتروفورز DNA با ژل آگارز

الکتروفورز DNA با ژل آگارز

با یک مقاله دیگر در پویاژن در مورد روش الکتروفورز در خدمت شما هستیم. الکتروفورز، روشی برای جداسازی و شناسایی

آموزش استخراج DNA از باکتری‌ها

آموزش استخراج DNA از باکتری

برای استخراج DNA از باکتری بهترین روش را اپتیمایز کردیم و داخل این فیلم با تمام نکاتی که لازم دارید

منوی دسته های خود را در هدرساز -> موبایل -> منوی اصلی موبایل -> نمایش/مخفی -> انتخاب منو، تنظیم کنید.
اولین منوی خود را اینجا ایجاد کنید
سبد خرید
خانه
فروشگاه