پویاژن آزما

روش تهيه كشت خالص باکتری ها

کشت باکتری
فهرست مطالب

برای کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی باید انواع کشت باکتری را بتوانید به خوبی و بدون آلودگی انجام دهید. در مقالات قبل درباره نکاتی که باید برای کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی بدانید و تمامی وسایل و دستگاه های مورد استفاده توضیح داده شد. همچنین میتوانید درباره انواع محیط کشت و نحوه جداسازی میکروارگانیسم ها از محیط های مختلف مطالعه کنید. در این مقاله آزمایشگاه همکار پویاژن آزما تلاش کرده تا پروتکل جداسازی میکروارگانیسم ها از اواع محیط ها را به شما آموزش دهد. برای آموزش های حضوری و کارآموزی میکروبیولوژی و مهندسی ژنتیک یعنی انجام دادن تمام تکنیک های میکروبی و مولکولی توسط خودتان میتوانید با ما تماس بگیرید. 

09101438051
021404436-7

کیت استخراج DNA از باکتری تولیدی پویا ژن آزما از سخت ترین نمونه های باکتری مانند استافیلوکوکوس اورئوس با کیفیت بالا استخراج کرده و نتایج PCR و تعیین سکانس عالی خواهید داشت. با به صرفه ترین قیمت و بیشترین کیفیت.

برای خرید کیت استخراج DNA از انواع نمونه ها و محصولات مولکولی کلیک کنید.

روش تهيه كشت خالص باکتری ها

به منظور مطالعات اختصاصي روي باكتری ها از كشت خالص يك باكتری خاص بايد استفاده كرد. هر كشت خالص بعنوان مثال حاوی سويه خاص ايزوله شده از بين مخلوطی ازباكتری های مختلف می باشد وبه اين ترتيب ، بررسی خواص مورفولوژيک و بيوشيميايی آن مقدور ميگردد.

كلنی ها توده های منفرد وقابل رؤيت (بدون نياز به چشم مسلح) رشد ميكروبی در سطح محيط جامد است كه هر كدام ناشی از تكثير يک موجود زنده منفرد می باشد. بعد از تخليه كلنی مجزا، به كمک انتقال آسپتیک می توان بمنظور ايزولاسيون كشت های خالص آن ها را به محيط نوترينت آگار لوله كج انتقال داد.

جداسازی كلنی های مجزا از يک محيط كشت باکتری مخلوط

هدف خالص سازی باکتری ها: انجام روش تلقيح خطي يا سفره ای روی پليت آگاردار بمنظور جداسازی يک كشت مخلوط بطوريكه بتوان كلنی های مجزا را ايزوله كرد.
اصول كلی خالص سازی و کشت باکتری ها:
روش هايی كه عموماً به منظور ايزولاسيون كلنی های مجزا ازهم بكار می روند، ابتدا نيازدارند كه ميكروارگانيسم های موجود در تلقيح كم باشد. به اين ترتيب اين اطمينان حاصل میشود كه سلول های مورد نظر به حد كافی از هم دور هستند كه درصورت تشكيل كلنی، با هم مخلوط نشوند.

روش كشت خطي 🙁streek- plate)

دراين روش يک لوپ از كلنی های رشد كرده بر روی محيط های كشت داده شده که روش تهیه آن را در مقاله قبل توضیح دادیم، در سطح پليت آگار بطور خطی كشت داده می شود با وجوديكه روش های متعددی از كشت خطی وجود دارد، دراينجا ازروش يک چهارم استفاده ميشود.

الف) ابتدا از كلنی های رشد كرده بر روی محيط های كشت داده شده در هفتة قبل، يک كلني بوسيله لوپ استريل برداشت كرده، مطابق شكل زیر آنرا روی سطح آكار دار درمنطقه 1 قرارداده ،كشتی متراكم ايجاد كنيد. سپس لوپ را حرارت داده تا استريل شود. لوپ را با وارد كردن آن دربخشی ازمحيط كشت كه فاقد ميكروب است، سردكنيد. بلافاصله آنرا چند بار وبطور سريع در منطقه 1 بصورت عرضی بكشيد.

ب) دوباره لوپ را حرارت داده وسرد كنيد. پليت رابه اندازه 90 درجه چرخانده، سپس لوپ را درمحلی، درتماس با منطقه 1 قرار داده، و سپس آنرا چند بار در عرض منطقه 2 بكشيد. دقت كنيد كه لوپ را فقط يكبار در ابتداي كار وارد منطقه 1 كنيد.

پ ) لوپ راحرارت داده وسرد كنيد . پليت را به اندازه 90 درجه چرخانده وكشت را در يک گوشه منطقه 2 به منطقه 3 بكشيد.

ت) اين عمل را براي منطقه 4 نيز تكرار كرده وكشت منطقه 3 را به منطقه 4 بكشيد . توجه داشته باشيد در هيچكدام از مراحل، اين خطوط با نواحی كشت داده شده قبلی تماس نيابند.
دراثر حرارت دادن آنس در هر يک از مراحل از تعداد باكتري ها درهر منطقه كاسته می شود. در نتيجه در منطقه 4 مي توان كلني هاي مجزايي را بد ست آورد كه با فاصله مناسب از همديگر قرار گرفته اند .

کشت باکتری

روش کشت خطی باکتری بر روی پلیت

 

روش كشت سفره ای ( spread plate )

دراين روش یک مخلوط رقيق شده از باكتری استفاده می شود. براي كشت دادن سلول ها درتمام سطح محيط جامد از ميله ای شيشه ای L شكل استفاده می شود.
1- دراين حالت، ابتدا ميله L شكل را در داخل يک بشر شيشه ای قرار دهيد وبه آن ميزان مناسبی اتانل %95 اضافه كنيد تا الكل روی قسمت خميده را كاملا بگيرد.
2- بااستفاده ازلوپ استريل، كشت باكتری مورد نظررابرداشته وآن را در مركز پليت حاوی نوترينت آگار قراردهيد.
3- به كمک ميله L شكل استريل شده روي شعله، ماده تلقيح شده را درسرتاسر محيط آگار بگسترانيد.
4- ميله شيشه ای رادر معرض الكل وحرارت قراردهيد .
پليت ها را مدت 48 ساعت در گرمخانه قرار دهيد و سپس نتايج را طبق شكل بررسی كنيد.

خصوصيات كشت در محيط نوترينت براث

جهت بررسي خصوصيات كشت در محيط مايع، يک كلني از نمونه های رشد كرده بر روی پليت های جلسه گذشته را با آنس استريل برداشت كرده و در 5 ميلی ليتر محيط نوترينت براث بصورت سوسپانسيون در آورده و لوله ها را مدت 48 ساعت در گرمخانه قرار دهيد و سپس خصوصيات كشت ها را بصورت زير و مطابق شكل زیر بررسي كنيد:
1- كدورت يكنواخت : تمام قسمتهاي محيط كشت كدورت گرفته است (a).
2 – لخته اي ( flocculate) : رشد بصورت تكه تكه و لخته مانند درمحيط ديده مي شود (e)
3- رشد غشايي (pellicle ) : در سطح محيط يك پوسته غشايي نازك شناور ديده مي شود (b,d)
4-رسوب (sediment ) :باكتري درته لوله رشد كرده، قيافه اي دانه دار،غشايي يا لخته اي به خود مي گيرد(c) .

کشت مایع باکتری

خصوصیات کشت در محیط مایع نوترینت (nutrient broth)

 

برای آموزش های حضوری و کارآموزی میکروبیولوژی و مولکولی یعنی انجام دادن تمام تکنیک ها توسط خودتان میتوانید با ما تماس بگیرید.

09101438051
021404436-7

برای خرید کیت استخراج DNA از انواع نمونه ها و محصولات مولکولی کلیک کنید.

امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده و انواع کشت باکتری را یاد گرفته باشید. میتوانید نحوه مشاهده میکروارگانیسم ها زیر میکروسکوپ را نیز مطالعه کنید.

همچنین این شرکت دانش بنیان تولید کننده انواع سیستم تصفیه آب صنعتی بر پایه بیوفیلتر میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

منوی دسته بندی های خود را در تنظیمات قالب -> هدر -> منو -> منو موبایل (دسته ها) تنظیم کنید
اولین منوی خود را اینجا ایجاد کنید
سبد خرید
فروشگاه
لیست علاقه مندی ها
0 مورد سبد خرید
حساب من