پویاژن آزما

تکنیک های مولکولی

تعیین سکانس به روش سنگر

تعیین سکانس به روش سنگر

در بخش قبل درباره چگونگی شناسایی باکتری ها به روش مولکولی صحبت کردیم. این روش با تعیین سکانس توالی 16s

انتخاب کلونی حامل پلاسمید نوترکیب

آموزش کامل ترنسفورمیشن

پس از آنکه در مراحل قبل پلاسمید نوترکیب را تهیه کردید حالا نوبت به آن میرسد تا پلازمید نوترکیب را

مرحله لایگیشن

مرحله لایگیشن troubleshooting

در این مقاله از پویاژن میخواهیم به سوالات متداول مرحله لایگیشن بپردازیم .   برای مشاوره و کارآموزی برای مهندسی

اصول RT-PCR با پروب

برای بررسی حضور یک ژن خاص در نمونه و یا اندازه گیری میزان بیان یک ژن بصورت کمی از ریل

منوی دسته های خود را در هدرساز -> موبایل -> منوی اصلی موبایل -> نمایش/مخفی -> انتخاب منو، تنظیم کنید.
اولین منوی خود را اینجا ایجاد کنید
سبد خرید
خانه
فروشگاه