پویاژن آزما

تکنیک های پر کاربرد مولکولی

کیت استخراج DNA از بافت و سلول

استخراج DNA از بافت و سلول

خرید کیت استخراج DNA از بافت و کشت سلول پویاژن آزما استخراج از ژنوم بافت ها و سلول های یوکاریوتی

کیت استخراج ژنوم خون

استخراج DNA از خون

شرکت دانش بنیان پویاژن آزما، آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو میباشد. این شرکت همچنین نمونه های خون از پرندگان

تعیین سکانس به روش سنگر

تعیین سکانس به روش سنگر

در بخش قبل درباره چگونگی شناسایی باکتری ها به روش مولکولی صحبت کردیم. این روش با تعیین سکانس توالی 16s

آموزش رایگان طراحی پرایمر

آموزش رایگان طراحی پرایمر

اولین مرحله برای انجام PCR بعد از تعیین ژن ها، طراحی پرایمر هست. داخل این ویدئو یاد میگیرید چجوری توالی

الکتروفورز DNA با ژل آگارز

الکتروفورز DNA با ژل آگارز

با یک مقاله دیگر در پویاژن در مورد روش الکتروفورز در خدمت شما هستیم. الکتروفورز، روشی برای جداسازی و شناسایی

آموزش استخراج DNA از باکتری‌ها

آموزش استخراج DNA از باکتری

برای استخراج DNA از باکتری بهترین روش را اپتیمایز کردیم و داخل این فیلم با تمام نکاتی که لازم دارید

منوی دسته های خود را در هدرساز -> موبایل -> منوی اصلی موبایل -> نمایش/مخفی -> انتخاب منو، تنظیم کنید.
اولین منوی خود را اینجا ایجاد کنید
سبد خرید
خانه
فروشگاه